9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 142 Cevapları

ENDÜLÜS EMEVİLERİ DÖNEMİ (756-1031)

Hazırlık Çalışmaları
1. Ünlü İspanyol yazar Cervantes (Servantes) Endülüs Emevileri için söylediği  “İspanya’ya doğru düşünceyi ve bilimi öğreten onlardır.”  sözü
ile ne ifade etmek istemiştir?

Avrupa skolastik düşünceyi yaşarken, Avrupa’ya giren müslümanlar yanlarında bilim ve pozitif düşünceyi getirmişlerdir.

Hoşgörü, Rönesans, Tavâif-i Mülûk
Hoşgörü, Rönesans, Tavâif-i Mülûk

 2. Yanda verilen temel kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Hoşgörü: Başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma

Rönesans: Yeniden doğuş demektir. İlk olarak İtalya’da ortaya çıkan Rönesans, 15 ve 16 yüzyıllarda Batı Avrupa’da edebiyat, sanat, bilim alanındaki gelişmeleri ifade eder.

Tavâif-i Mülûk: Endülüs Emevi Devleti’nin 1031 yılında çökmesi üzerinde İber yarımadasında kurulmuş çok sayıdaki Müslüman devletçiklerdir.


Tavsiye Konular

İbn-i Sina Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Ay’daki büyük kraterlere genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanlarının ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir