9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 145 Cevapları

İçindekiler

12. Etkinlik: HARUN REŞİT VE CHARLEAMAGNE

Harun Reşit, sadece kendi ülkesinde değil, Avrupa’da da büyük ün kazanmıştı. Frank Kralı Charlea-magne ile dostane bir ilişki kurmuştu. Bu duruma şu tarihî gelişmeyi örnek verebiliriz: Frank Kra lı Char-leamagne Harun Reşit’ten Hristiyanların Kudüs’ü serbestçe ziyaret etmelerine  izin verilmesini istemişti.
Charleamagne’ın bu ricasını kabul eden Harun Reşit, ona elçiler ve hediyeler göndermişti. Bu hediyeler arasında o zamanlar Avrupa’nın bilmediği çalar saat da bulunuyordu.

Frankların Puvatya’da Endülüs Müslümanlarını yenilgiye uğrattığını dikkate aldığınızda Abbasilerle Frankların birbiriyle dost olmalarının temel nedeni sizce ne olabilir?

Temel sebep Emevi-Abbasi rekabetidir. Abbasiler, düşmaları olan Emevilerin yenilmesinden memnun olmuştur.

Bağdat Kütüphanesinde ki eserlerin yok edilmesini İslam uygarlığı açısından değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?

Bağdat kütüphanelerinde bulunan eserlerin hepsi el yazmasıdır ve çoğu nadide eserlerdir. Bu eserlerin yok edilmesi demek, o zamana kadar insanlığın biriktirdiği bilginin yok edilemesi demektir. Bu yokoluş İslam uygarlığına ve dünya medeniyetine büyük darbe vurmuştur.

13. Etkinlik: ABBASİLER VE BİLİM

Eski Hint edebî metinleri ve matematiğe ilişkin yapıtlar Abbasiler döneminden itibaren Hintli gezgin ve tüccarlar aracılığı ile Bağdat’a ulaştırılarak Arapçaya tercüme edilmiştir. Bu gelişmenin yaşanmasında Abbasi halifelerinin özgür tartışma ortamına imkân veren hoşgörülü tutumları ve bilim insanlarını koruyup desteklemeleri etkili olmuştur. Yunan kültürü felsefe alanında etkili olurken Hint uygarlığı astronomi ve matematik konularında Abbasileri etkilemiştir. İran’ın İslam kültürüne olan katkıları daha çok güzel sanatlar, edebiyat ve yönetim alanında olmuştur. Galip bir devletin sulh (barış) anlaşması şartı olarak silah ve harp gemilerinin teslimini  istemeye itina göstermesi gibi Harun Reşid de Ankara’nın fethinden sonra eski Yunan el yazmalarını istemiştir. Halife Memun da Bizans Kralı  III. Michael (Mikel)’e karşı kazandığı zaferden sonra tazminat olarak antik filozofların henüz Arapçaya çevrilmemiş eserlerinin büyük bir kısmını istemiştir.

Abbasi halifelerinin kazandıkları savaş sonrası anlaşma karşılığı edebî ve bilimsel eser istemelerinin amacı ne olabilir?

Bilim ve edebiyat alanında gelişme katedebilmek için.

 


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir