9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 129 Cevapları

İçindekiler

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 129 Cevapları

2. KONU DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661)

1. Halifelik kurumu nasıl ortaya çıkmıştır? Tespit ediniz.

Hz. Muhammed’in vefatı ile İslam Devleti’nde yönetim krizi yaşandı. Peygamber Efendimizin siyasi, askeri ve hukuki sorumluluklarını yerine getirecek bir vekile ihtiyaç vardı. Bu vekil aynı zamanda İslam toplumunun dini liderliğini yapmalı fakat dini kurallar koymamalı idi. İşte bu durum “halife”liğin doğmasına sebep oldu.

2. Dört Halife Dönemi’ne “Cumhuriyet Dönemi” denilmesinin sebebi neler olabilir? Bilgi edininiz.

Halifelerin seçimle iş başına gelmeleri ve halka hesap vermekten çekinmemeleri Dört Halife Dönemi’ne “Cumhuriyet Dönemi” denilmesine sebep olmuştur.

NOT: Dört Halife Dönemi’ne aynı zamanda “Hulefa-i Raşidin Dönemi” de denir.

DİVANÜLCÜND: Askeri işlerin görüşüldüğü meclis.
İKTA SİSTEMİ: İslam Devleti’nde Hz Ömer zamanında uygulanmaya başlanan tarım vergilerinin hazineye aktarılmadan askeri işlere harcandığı sistem.
BEYTÜLMAL: Devlet hazinesi
HALİFE: Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi hariç dini, siyasi, askeri ve hukuki bütün görevlerini yerine getiren vekildir.

Günümüzdeki cumhuriyet yönetimi ile Dört Halife Dönemi arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
Açıklayınız.

Cumhuriyet Yönetimi ile Dört Halife Dönemi Arasındaki Benzerlikler: Halifelerin seçimle iş başına gelmesi ve halka hesap vermekten çekinmemeleri.

Cumhuriyet Yönetimi ile Dört Halife Dönemi Arasındaki Farklılıklar: Yapılan seçimin küçük ölçekli oluşu, kadınların oy kullanmaması, günümüzdeki oy kullanma esaslarının uygulanmaması, seçimle belirlenmiş millet vekillerinden oluşan bir meclisin bulunmayışı.

Hz. Ebu Bekir’in yapmış olduğu faaliyetlerin İslamiyet’e katkıları hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız.

Hz. Muhammed’in vefatıyla ortaya çıkan sorunları çözmüş, birlik ve beraberliği yeniden sağlamıştır. (Yalancı peygamberler, zekat vermek istemeyenler)

Kur’an-ı Kerim’i kitap haline getirterek İslam’a en önemli hizmetlerden birini yapmış ve İslamın en temel kaynağının sahih kalmasına büyük hizmet etmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir