9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 138 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 138 Cevapları

Endülüs’teki bilimsel faaliyetler Avrupa’yı nasıl etkilemiştir?

İslam dünyası Avrupa’yı 3 yolla etkilemiştir. 1. si Endülüs, 2.si Haçlı Seferleri, 3. İtalya (Sicilya) Endülüs’e eğitim amacıyla gelen Avrupalı öğrenciler buradan feyz almış, rönesansın temelleri atılmıştır.

Farklı bölgelerde halifelerin bulunması İslam dünyasını siyasi açıdan nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız.

10. yüzyılın sonlarında Irak’ta Abbasiler, Mısır’da Fatimiler ve İspanya’da Endülüs Emevileri olmak üzere üç halife ortaya çıktı. Bu durum akabinde siyasi bölünmüşlüğü de getirdi.


Tavsiye Konular

Hudeybiye Antlaşmasının Sebebi, Maddeleri ve Önemi

Hudeybiye Antlaşması 628 yılında müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında imzalanmıştır. Hudeybiye Antlaşmasının Sebebi Hz. Muhammed’in ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir