9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 186 Cevapları

Ekoyay Tarih 9 ders kitabında bulunan soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Sıra da; 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 186 Cevapları

1. Türklerin fethinden önce Anadolu’nun sosyal ve siyasi yapısını tespit ediniz.

Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu konumuza tıklayarak ilk 4 maddeyi soruya cevap olarak alabilirsiniz.

2. Kudüs’ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerce kutsal kabul edilmesinin nedenleri hakında bilgi edininiz.

Kudüs, hangi semavi dinler için kutsaldır? Neden? konumuza tıklayarak sorunun cevabına ulaşabilirsiniz.

• KERVANSARAY: Ticaret yolları üzerinde tüccarların konakladığı (kervanların) mimari yapı.
• TASAVVUF: Kalbi saflaştırmak, kötülüklerden arındırmak
• DERVİŞ: Dünyadan vazgeçip, kendini Allah yoluna adamış kişi.
• AHİLİK: Esnaf dayanışma örgütü.
• VAKIF: Hayır kurumu.

Türklerin gayrimüslimlere yaklaşımları hakkında neler söylenebilir?

İslamın özünde zorlama yoktur. Yaradılan “Yaradan”dan ötürü sevilir. Gayrımüslimler zorlanmamış ve onlara şevkatle yaklaşılmıştır.

türkiye selçuklu devleti ve çağdaşları tarih şeridiYukarıdaki tarih şeridine göre Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi ilişkilerde bulunabileceği devletleri tespit ediniz.

Doğu Roma İmparatorluğu, Harzemşahlar, İlhanlılar, İlk Anadolu Beylikleri, Karamanoğulları, Eyyubiler, Memlukler.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir