Almanya’nın Siyasi Birliğini Tamamlaması

İçindekiler

Almanya’nın Siyasi Birliğini Tamamlaması

 • Alman Siyasi Birliğini Sağlayan Devlet: Prusya
 • Almanya’nın Siyasi Birliğini Sağlama Tarihi: 1871
 • Alman Siyasi Birliğinin Mimarı: Bismarck

Alman Siyasi Birliğinin Sağlanmasında Etkili Olan Faktörler

 • Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu milliyetçilik akım­larının Alman toplumunu etkilemesi
 • Prusya Dükalığı’nın Almanya birliğini kurma çalış­maları
 • Viyana Kongresi’nden sonra Avusturya koruyucu­luğunda kalan Alman prensliklerinin, Prusya öncü­lüğünde siyasi birlik için uğraşmaları
 • Almanya Ekonomik Birliği’nin kurulması

Almanya'nın Siyasi Birliğini Tamamlaması

Alman Birliğinin Kurulması

 • 1864’de Avusturya ile birlikte hareket eden Prusya Danimarka’dan Şlezvig’i aldı.
 • Daha sonra Avusturya ile yaptığı savaşı kazanan Prusya, 1866 Prag Antlaşması ile Avusturya’yı toprak­larından çıkardı ve “Almanya Konfederasyonu”nu kurdu. Böylece Alman siyasi birliğinin önünde tek engel kalıyordu; Fransa.
 • 1870’de Fransa ile yapılan Sedan Savaşı’nda Fransa mağlup edildi ve Alsas-Loren Bölgesi geri alındı.
 • Birinci Wilhelm, “Alman Kralı” olarak tac giydi ve Alman Birliği’nin kuruluşu tamamlandı (1871).
 • İtalya ve Almanya siyasi birliklerinin sağlanması Avru­pa’da askeri ve siyasi dengeleri bozmuştur. İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nden uzaklaşarak Rusya’yı Balkanlarda serbest bırakmışlardır. Osmanlı Devleti de (özellikle Berlin Antlaşmasından sonra) Almanya ile yakınlaşmaya başlamış ve işbirliğini arttırmıştır.
  Ulusal birliğini kuran Almanya, Avrupa’da önemli bir güç haline geldi ve İtalya ile de işbirliği yaparak sömür­ge arayışına başladı.

] }

Tavsiye Konular

9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST)

9. sınıf tarih 1. dönem 2. yazılı öncesi aşağıdaki oynatma listelerine bir bak istersen. İçindekiler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir