Anadoluda Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Önemi

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Önemi

-Kuruldukları bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır.

-Anadolu’yu imar etmişler, Türk-İslam kültürünü Anadolu’ya taşımışlar ve yaptıkları Türk-İslam tarzı mimari eserlerde Anadolu’ya Türkiye denmesini sağlamışlardır.

-Başta Bizans olmak üzere Gürcülere, Ermenilere, Rumlara ve Haçlılara karşı mücadele ederek yeni Türk yurdunu korumuşlardır.

-Anadolu’daki küçük yerleşme yerlerini büyük Türk şehirleri haline getirmişlerdir. Bu dönemde Anadolu’da Türk nüfusu artmış, yer isimleri Türkçe olarak değiştirilmiştir.

UYARI: Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu’ya gönderdiği komutanlara fethettiği toprakların hakimiyetini vermiştir. Bu durum Anadolu’da feodal beyliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.


Tavsiye Konular

türkiye tarihi

1. Haçlı Seferinin Gelişimi, Sonuçları ve Önemi

Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) 1096 yılında Avrupa’da hazırlanan 600. 000 kişilik düzenli bir ordu Fransız ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir