Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları

Test AdıBeylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test
Test TürüTest (Çoktan seçmeli)
Soru Sayısı16
Tavsiye olunan süre24 dakika

1 . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan hat sanatı çeşitlerinden biri değildir?

A) Reyhani      B) İtalik   C) Sülüs  D) Rika   E) Kufi

2.Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde ahşabın oyularak içine değerli taşların yerleştirildiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Minyatür           B) Vitray     C) Tezhip       D) Kakmacılık           E) Oymacılık

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları

İPUCU: Türk Dünyasında Yetişmiş Bazı Bilim İnsanları

4.Osmanlı Devleti’nde özel karışımlı suyun içine boya serpiştirilmesi ile yapılan kağıt süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hat      B) Teşhip     C) Minyatür   D) Seramik   E) Ebru

5.  l. Anadolu Hisarı

     II.Rumeli Hisarı

     III.Çimpe Kalesi

Yukarıda verilen Osmanlı’ya ait mimari eserlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete geçiş döneminde Osmanlı tarafından yapılmıştır?

A)Yalnız I               B) Yalnız II             C) I ve II     D) II ve III           E) I, II ve III

6.Aşağıda verilen merkezlerden hangisi Osmanlı Devleti’nde “çinicilik” sanatının yapıldığı önemli merkezlerden biri değildir?

A)Edirne                B) İznik   C) Kütahya    D) Bursa        E) İstanbul

7.Osmanlı Devleti’nde el yazması eserlerin dağılmasını engellemek için yapılan ve çeşitli malzemelerle süslenen sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?

Minyatür               B) Ciltçilik              C) Hat     D) Oymacılık        E) Nakkaşlık

8.Aşağıda Osmanlı Devleti’nde kullanılan sanat dallarından hangisi kağıt üzerinde kullanılmamıştır?

A)Hat      B) Ebru   C) Tezhip  D) Kakmacılık     E) Minyatür

9.Osmanlı Devleti’nde yapılan;

I. Cirit

II. Kılıç kullanmak

III. Ata binmek

spor faaliyetlerinden hangileri daha çok savaşçı yetiştirme amacı gütmektedir?

                A) Yalnız I              B) Yalnız II             C) I ve II    D) Il ve III             E) I, Il ve III

10.   l. Softa

        II.Danişmend

        III.Muid

       IV.Mülazım

Yukarıda verilen Osmanlı Devleti eğitim sisteminde yer alan aşamaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)I, II, III ve IV       B) II, I, IV ve III      C) II, IV, I ve II       D) I, III, II ve IV      E) IV, III, II ve I

11.Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nde uygulanan “Seyfiye” sınıfının özelliklerinden biri değildir?

A)Padişahın örfünün uygulayıcısıdır.

B)Yeniçeri Ağası ve Kaptan-ı Derya üyelerindendir.

C)Savaş ve barışa karar verme yetkileri vardır.

D)Bu sınıf yöneticilerden oluşur.

E)Padişahın yürütme gücünün temsilcisi olmuşlardır.

12. Aşağıda verilen Osmanlı Devleti’nde yer alan bilim adamı ve eseri eşleştirmesinden hangisi 14. ve 15. yüzyılda yaşamamıştır?

A)Molla Fenari     Mantık

B)Ali Kuşçu           Matematik

C)Şeyh Edebali     Din

D)Naima                                Tarih

E)Kaizade-i Rum      Astronomi

13.Aşağıda verilen Osmanlı mimarisinde önemli yere sahip olan eserlerden hangisi beylikten devlete geçiş döneminde yapılmamıştır?

A)Bursa Ulucami

B)İznik Hacı Özbek Camii

C)Edirne Muradiye Camii

D)Bursa Yeşil Camii

E)Sultan Ahmet Camii

14. Osmanlı Devleti’nde sanat üsluplarının belirlenmesinde ve sanat akımlarını yönlendiren etkili sivil toplum hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ehli Hiref           B) İmaret       C) Tasarım    D) Ehli Beyt   E) Kargir

15.  l. Itri Efendi

       II.Zekai Dede

       III.Hacı Arif Bey

Yukarıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yaşayan ünlü bestekarlardan biridir?

A)Yalnız I               B) Yalnız II             C) Yalnız III   D) I ve II     E) I, II ve III

16.Osmanlı Devleti’nde tasavvufun gelişmesinde;

I. Dursun Fakih

 II. Şeyh Edebali

III. Hacı Bayram Veli

sufilerinden hangilerinin etkileri olduğu söylenebilir?

A)Yalnız I               B) Yalnız II             C)  I ve II        D) II ve III    E) I , II ve III

BİR TEST DAHA 🙂 Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Test Soruları 2] }

Tavsiye Konular

Osmanlı'da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı’da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde taşra da ki en büyük birim beylerbeyliği (eyalet) idi. Salyaneli, saliyanesiz ve imtiyazlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir