Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Test Soruları

Test AdıDevletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Test
Test TürüTest (Çoktan seçmeli)
Soru Sayısı15
Tavsiye olunan süre22 dakika

10. sınıf tarih dersi 3. ünite Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Test sorularını çözmeden önce aşağıdaki videoyu seyret istersen.

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Test Soruları ve Cevapları

Soruların cevapları en sondadır.

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Test soruları ve cevapları

2. I. Tersanelerin kurulması

    II. Devşirme sisteminin uygulanması

    III.Tımar sisteminin uygulanması

Yukarıda verilen teşkilatlanmalardan hangisinin askeri amaçlara yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) II ve III             E) I, II ve III

3. Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete geçtiği dönemde sınırlarının genişlemesinde aşağıda verilen askeri birliklerin hangisinin etkisi olduğu söylenemez ?

A) Redif Birlikleri

B) Tımarlı Sipahiler

C) Yaya ve Müsellemler

D) Yeniçeriler

E) Acemi Oğlanlar Ocağı

4. Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş döneminde görülen;

 l.  Pencik Sistemi’nin uygulanması

II. İskan Politikası’nın uygulanması

III. Tımar Sistemi’nin uygulanması

gelişmelerinden hangileri devletin asker ihtiyacının karşılanmasına etki etmiştir

A) Yalnız I   B) I ve II   C) ı ve III   D) Il ve III   E) I, Il ve III

İPUCU: Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde

5. I. Yaya ve Müsellem’in oluşturulması

    II. Donanmanın kurulması

    III. Pencik Sistemi’nin kurulması

Yukarıda verilen Osmanlı Devleti askeri oluşumlarının oluş sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, Il ve III   B) I, III ve Il   C) Il, I ve III   D) II, III ve I   E) III, Il ve I

İPUCU: Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap

6. I. Murat döneminde görülen;

    I.Bazı beyliklerin barışçı yollarla alınması

    II. Tımar Sisteminin uygulanması

    III.Divan üye sayısının arttırılması

durumlarından hangilerinin Osmanlı Devleti’nin asker ihtiyacının karşılanmasına etki ettiği söylenebilir ?

A)Yalnız I      B) I ve II   C)I ve III   D) II ve III    E) I , II ve III

7. Osmanlı Devleti’nde ilk defa top kullanan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osman Bey    B) Orhan Bey        C) I. Murat  D) Yıldırım Bayezıt         E) Çelebi Mehmet

8. Osmanlı Devleti’nde savaş esirlerinden uygun olanlarının devşirilerek ordu hizmetine alınma usulü aşağıdakilerden hangisidir?A)Yeniçeri             B) Pencik               C) Tımar       D) Cebeci       E) Gulam

9. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yeniçeri ocağının özelliklerinden biri değildir?

A) Barış zamanı İstanbul ve Saray’da bulunurlar.

B) Üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlar.

C) Emekli olana kadar evlenmezler.

D) Padişah tahta çıktığında cülus bahşişi alırlar.

E) Diğer adı cebelüdür.

10. I. Murat döneminde oluşturulmuştur.

l.  Tamamı atlı birliklerden oluşur.

II. Barış zamanı üretime katkıda bulunur.

III. Osmanlı taşra ordusunun bel kemiğidir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Osmanlı Devleti’nde bulunan tımarlı sipahilere aittir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II     D) Il ve III       E) I, Il ve III

İPUCU: Tımarlı Sipahilerin Özellikleri Nelerdir?

11. Osmanlı Devleti devşirme sisteminde acemi eğitiminden sonra Kapıkulu Ocaklarına dağıtılırdı.

Aşağıda verilenlerden hangisi devşirmelerin Kapıkulu Ocağına geçmesindeki ilk adıma verilen isimdir ?

A)Ulufe             B) Kapıya çıkma    C) Cülus  D)Pencik   E) Gulam

12. Aşağıda verilen Osman ordu sisteminde yer alan birimlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Deliler: Sınırları koruyan hafif süvarilerdir.

B) Sakalar: Ordunun su ihtiyacını karşılar.

C) Akıncılar: Sınır ve uçlarda bulunup keşif seferi yaparlar.

D) Lağımcılar: Silahların yapım ve tamirini yaparlar.

E) Humbaracılar: Havan topu ve el bombası yapar, kullanır.

13.  l. Asker toplama

     II.Cebelü yetiştirme

     III.Güvenliği sağlama

Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti’nde tımar sahibinin devlete karşı yükümlülüklerinden biridir?

A)Yalnız I               B) I ve II            C) I ve III        D)Il ve III              E) I, II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toprak sisteminde yer alan unsurlardan biri değildir ?

A) Dirlik B) Cebeci               C) Paşmaklık         D) Ocaklık             E) Mukataa

15. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti ordu sisteminde yer alan “Tımarlı Sipahi”lerin özelliklerinden biri değildir?

A)Giderleri hazine tarafından karşılanmaz.

B)Devlete yaptıkları hizmetler karşılığında dirlik adı verilen toprakların gelirlerinl alırlar.

C)Gelirleri doğrultusunda cebelü adı verilen asker yetiştiriyorlar.

D)İstanbul’un güvenliğinden sorumludurlar.

E)Devletin en önemli silah gücüdür

İPUCU: Tımarlı Sipahiler

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER Test Soruları Cevapları 1-D 2-E 3-A 4-C 5-A 6-B 7-C 8-B 9-E 10-E 11-B 12-D 13-E 14-B 15-D


] }

Tavsiye Konular

Has zeamet tımar nedir?

Has Zeamet Tımar Nedir?

Dirlik çeşitleri; Has Zeamet Tımar İkta sistemi Selçuklular tarafından uygulanmış Osmanlı Devleti’nde mükemmelleştirilerek tımar sistemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir