Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Süreci

Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Süreci konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır.

Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Süreci

– 9-10 Ağustos 1941’de ABD ve İngiltere’nin ya­yımladığı Atlantik Bildirisi ile Birleşmiş Milletler’in temeli atıldı.
– ABD ve İngiltere, 1 Ocak 1942’de Birleşmiş Millet­ler Demeci’ni yayımladı.
– 1943’te Moskova Konferansı ile ABD, İngiltere, SSCB ve Çin barış teşkilatının kurulması ile ilgili antlaşma yaptı.
– 1944’te Washington’da teşkilatın taslak biçimi, görevleri ve yetkileri belirlendi.
– 1945’te San Francisco Konferansı ile Birleşmiş Milletler Antlaşması yapıldı.
– San Francisco Konferansı’na; ABD, SSCB, Ingiltere, Çin ve Fransa gibi büyük devletlerin yanında 46 devlet katılmıştır.
Büyük devletlerin konferansta üstünlük kurmalarına diğer 46 devletin karşı çıkmasına rağmen İngiltere, Fransa, SSCB, ABD ve Çin’e Güvenlik Konseyi’nde sürekli üyelik ve veto hakkı verilmiştir.
– Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945’de kurulmuş daha sonra da Milletler Cemiyeti’nin yetkilerini devralmıştır.
– Genel merkezi New York’ta bulunan örgütün kuruldu­ğunda 51 olan üye sayısı günümüzde 190’lara kadar ulaşmıştır.
– Türkiye, Almanya’ya savaş ilanı sonrası Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri arasında yer almıştır.
– Bağlı birçok kuruluşu olan Birleşmiş Milletler günümüzün en büyük uluslararası örgütü konumundadır.
– Birleşmiş Milletler, 5 ana organ ve birçok bağlı ku­ruluş ve yardım örgütlerinden oluşmaktadır.

Birleşmiş Milletler’in Kuruluş Amaçları konu anlatımı için tıklayınız.

Birleşmiş Milletler’in Temel Organları konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir