3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi

Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu Özet

Soğuk savaş dönemi

Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu Birinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan sömürge­lerin bağımsızlaşma hareketleri başarılı olamamış; an­cak İkinci Dünya Savaşı sonrasında başarılı olunmaya başlanmıştı, iki savaş arasında Avrupa’da yetişen sö­mürge ülkelerinin bazı aydınları, milliyetçi temelli ba­ğımsızlaşma hareketlerine öncülük etmişlerdi. İkinci Dünya Savaşı’ndan bitkin çıkan sömürgeci Avrupa’ya karşı bağımsızlık söylem ve eylemleri iyice hızlanmıştı. Sömürgelerin bağımsızlık mücadeleleri, Soğuk Savaş Döneminde Batı Bloku dışında …

Devamını Oku

SEATO’nun Kuruluşu Kısaca

Soğuk savaş dönemi

SEATO’nun Kuruluşu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Uzak Doğu’da Çatışma konusu dahilinde yer almaktadır. SEATO’nun Kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sonunda Vietnam’da ikiye ayrıl­mıştı. Kore Savaşı ve Kuzey Vietnam’da komünistlerin etkinleşmesi ABD’yi yeni önlemler almaya yöneltti. ABD; Tayland, Laos, Kamboçya ve Güney Vietnam’a askeri yardımlarını artırırken, Güneydoğu Asya Anlaş­ma Teşkilatı’nı kurdu (SEATO). Bu örgütlenmede ABD, İngiltere, …

Devamını Oku

Kore Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Soğuk savaş dönemi

Kore Savaşı konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Uzak Doğu’da Çatışma konusu dahilinde yer almaktadır. Kore Savaşı İkinci Dünya Savaşı’nda Kore’yi işgal eden Japon­ya, SSCB ve ABD tarafından bu ülkeden çıkarıldı. 38. enlem sınır kabul edilerek SSCB, Kuzey Kore’ye yerleşti, iki Kore’yi birleştirme girişimi BM’de yapılan görüşmelere rağmen sonuçsuz kaldı. Kuzeyde SSCB etkisinde Kore Halk …

Devamını Oku

Uzak Doğu’da Hâkimiyet Mücadeleleri

Soğuk savaş dönemi

Uzak Doğu’da Hâkimiyet Mücadeleleri konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Uzak Doğu’da Çatışma konusu dahilinde yer almaktadır. Uzak Doğu’da Hâkimiyet Mücadeleleri Uzak Doğu’da Hâkimiyet Mücadelelerinin Sebepleri: – Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB arasındaki çıkar çatışması. – Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB’nin Kore’de ki askeri varlığı. – Fransa’nın  Hindi’ndeki askeri varlığı. Uzak Doğu’da ki bu soğuk …

Devamını Oku

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kurulması

Soğuk savaş dönemi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kurulması konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Uzak Doğu’da Çatışma konusu dahilinde yer almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kurulması 1949’da Mao’nun kurduğu komünist yönetim, ülkede siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimler yaratırken, dış politikada da köklü değişimler getirmişti. SSCB önderliğindeki Doğu Bloku, yeni Çin yönetimini he­men tanıyıp 30 yıllık bir dostluk ve ittifak antlaşması …

Devamını Oku

Eisenhower Doktrini Hakkında Bilgi

Soğuk savaş dönemi

Eisenhower Doktrini konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Paylaşılamayan Ortadoğu konusu dahilinde yer almaktadır. Eisenhower Doktrini İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu ülkelerindeki man­da yönetimlerini kaldırması bölgede önemli bir siyasi boşluk oluşturdu. Süveyş Krizi’nde (1956’da Mısır yönetiminin Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi üzerine, İngiltere ve Fransa’nın Mısır’a savaş açması), ABD ve SSCB baskısı Fransa ve İngiltere’nin Mısır’ı boşaltmasında …

Devamını Oku

Balfour Deklarasyonu Nedir Kısaca

Soğuk savaş dönemi

Balfour Deklarasyonu konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Paylaşılamayan Ortadoğu konusu dahilinde ki İsrail’in Kuruluşu konusu içinde yer almaktadır. Balfour Deklarasyonu İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour’un 2 Kasım 1917’de Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını resmen ka­bul ettiği belgedir. Balfour Deklarasyonu sonrası Ya­hudiler kitlesel olarak Filistin’e göç etmeye başladı. Bu gelişmeler İngiliz-Arap ilişkilerini gerginleştirirken; Arap-Yahudi atışmalarını da …

Devamını Oku

İsrail’in Kuruluşu Hakkında Bilgi

Soğuk savaş dönemi

İsrail’in Kuruluşu konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Paylaşılamayan Ortadoğu konusu dahilinde yer almaktadır. İsrail’in Kuruluşu Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulması, ilk kez 29 Ağus­tos 1897’de İsviçre’nin Basel kentinde toplanan bir kongrede gündeme getirilmişti. Dünya Siyonist Ör­gütü başkanı Theodar Herzl, Yahudilerin Filistin’e yer­leşmelerine karşılık Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemeyi önermiş; ancak istediği sonucu elde edeme­mişti. …

Devamını Oku

Paylaşılamayan Ortadoğu Konu Anlatımı

Soğuk savaş dönemi

Paylaşılamayan Ortadoğu Birinci Dünya Savaşı sürecinde, kendi ulusal devlet­lerini kurmak için Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan Arap toplulukları Avrupalılardan destek almışlardı. Sovyet Rusya’nın Çarlık döneminde yapılan gizli ant­laşmaları açıklaması ve Wilson İlkeleri’nin sömürge­ciliğe karşı çıkması Avrupalı devletlerin (İngiltere ve Fransa) işini zorlaştırmıştı. İngiltere ve Fransa Orta Doğu’da manda yönetimleri kurarak sömürgeci siya­setlerini sürdürmeyi başarmıştı. İngiltere ve Fransa’nın Sömürgelerini Kaybetme­sinin Nedenleri – …

Devamını Oku

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Hakkında Bilgi

Soğuk savaş dönemi

Avrupa Ekonomik Topluluğu Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu İki genel savaş acısını yaşayan Avrupalılar, bu tür yı­kımların bir daha yaşanmaması için önlemler almaya yönelmiştir. Bunun için de Avrupa’nın bütünleşmesi yolunda önemli adımlar atmaya başlamışlardır. Bun­lardan biri de AET’dir. Bu oluşumun amacı, hem kendi ekonomik potansiyellerini birleştirmek hem de Sovyet yayılmasını engellemektir. 9 Mayıs 1950’de Fransa Dışişleri Bakanı …

Devamını Oku


] }