Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kurulması

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kurulması konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Uzak Doğu’da Çatışma konusu dahilinde yer almaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kurulması

1949’da Mao’nun kurduğu komünist yönetim, ülkede siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimler yaratırken, dış politikada da köklü değişimler getirmişti. SSCB önderliğindeki Doğu Bloku, yeni Çin yönetimini he­men tanıyıp 30 yıllık bir dostluk ve ittifak antlaşması yapmıştı. Bu durum Uzak Doğu’da Batı Bloku’nun çı­karlarına ters düşmekteydi.
Çin, ideolojisine uygun olarak Kore Savaşı’nda ABD karşısında yer aldı (1950). Süveyş Krizi’nde (1956) Mısır’ı destekledi.
1960’tan sonra Çin ve SSCB karşıtlığı başladı. Çin, Hindistan sınır bölgesindeki Nepal, Tibet ve Bhutan’da ideolojisini yaymaya başlayınca Hindistan, Çin’i tehdit olarak algılamaya başladı. 1959’dan itibaren Çin-Hint ilişkileri bozuldu. Pakistan, Keşmir sorunundan dola­yı Hindistan ile çatışmaya başlayınca Çin, Pakistan’a destek verdi.
Çin yönetimi, Malaya’da İngilizlere karşı sosyalist dev­rim yanlılarına destek verdi. Vietnam, Laos, Tayland ve Kamboçya’da Fransızlara karşı yine devrimci güçlere arka çıktı. Vietnam Savaşı’nda (1965-1973) ABD’ye karşı komünistlerin idaresindeki Kuzey Vietnam’a destek olmuştu. Bu savaşta ABD’nin yenilmesi Çin’in bölgedeki etkinliğini iyice artırmıştı.
Çin, izlediği dış politikalar nedeniyle uluslararası iliş­kilerde yalnızlaşırken, Sovyet Rusya ile de ilişkilerini bozmuştu. 1970’lere doğru Batılılarla ilişkilerini düzelt­meye başlayan Çin, 1972’de yeniden Birleşmiş Millet­lere üye oldu.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir