Eisenhower Doktrini Hakkında Bilgi

Eisenhower Doktrini konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Paylaşılamayan Ortadoğu konusu dahilinde yer almaktadır.

Eisenhower Doktrini

İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu ülkelerindeki man­da yönetimlerini kaldırması bölgede önemli bir siyasi boşluk oluşturdu.
Süveyş Krizi’nde (1956’da Mısır yönetiminin Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi üzerine, İngiltere ve Fransa’nın Mısır’a savaş açması), ABD ve SSCB baskısı Fransa ve İngiltere’nin Mısır’ı boşaltmasında etkili oldu. Bu süreçte, SSCB’nin de Araplara yakın bir tutum içinde olması Arap-İslam dünyasında Batı karşıtlığını iyice artırdı.

ABD Başkanı Eisenhovver, 5 Ocak 1957’de Amerikan Kongresi’nden şu isteklerde bulundu (Eisenhovver Doktrini):
– Orta Doğu ülkelerine askeri ve ekonomik yardım yapılması
– Doğu Bloku’nun olası saldırısı karşısında bölgede Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılması
– Her yıl 200 milyon dolarlık harcama yapılabilmesi
– Orta Doğu ülkeleriyle her alanda daha yakın ilişkiler ku­rulması SSCB’nin etki alanının daraltılması (Eisenhower Doktrininin amacı)
– Batı Bloku’nu destekleyen ülkelerde askeri üsler kurma ve sosyalist eğilimlerin Orta Doğu ülkele­rinde engellenmesi

Eisenhovver Doktrini’nin Sonuçları:
ABD ilk defa Orta Doğu’da SSCB ile karşı karşıya gel­meye başlamıştı. Eisenhovver Doktrini ile Orta Doğu ikiye bölünmüştür. İran, Türkiye, Irak, Lübnan, Afga­nistan, Pakistan, Libya, Fas, Tunus ve İsrail bu dokt­rinin gereklerine göre hareket edilmesini kabul etti. Başlangıçta olumsuz davranan Suudi Arabistan’da bu siyasete dahil oldu. Mısır, Suriye ve Ürdün olumsuz bir tavır takınmıştı. Böylece ABD’nin Orta Doğu’da etkin­leşme ve SSCB’yi çevrimleme siyaseti hızla uygulan­maya başlandı.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir