İsrail’in Kuruluşu Hakkında Bilgi

İsrail’in Kuruluşu konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Soğuk Savaş Ünitesi kapsamında Paylaşılamayan Ortadoğu konusu dahilinde yer almaktadır.

İsrail’in Kuruluşu

Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulması, ilk kez 29 Ağus­tos 1897’de İsviçre’nin Basel kentinde toplanan bir kongrede gündeme getirilmişti. Dünya Siyonist Ör­gütü başkanı Theodar Herzl, Yahudilerin Filistin’e yer­leşmelerine karşılık Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemeyi önermiş; ancak istediği sonucu elde edeme­mişti. Buna karşın Filistin’de Yahudi yerleşkeleri kurul­maya başlanmış; yasal olmayan yöntemlerle kurulan Yahudi kolonilerinin sayısı, XX. yüzyıl başlarında 50’ye yaklaşmıştı. İngiltere Balfour Deklarasyonu ile bağımsız bir Yahudi Devleti’ni resmen desteklediğini Siyonist Federasyonu Başkanı’na bildirmişti.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere, Filistin’de bir Yahudi devletine destek verirken, Almanya ve İtalya ise bağımsız bir Arap devleti planına destek vermişti.
1947’de İngiltere ve ABD sorunu Birleşmiş Millet­ler Teşkilatı’nda görüşmeye açtı. Alınan karara göre, Kudüs’e tarafsız bir kent statüsü verilecek; Filistin, Yahudiler ve Araplar arasında paylaşılacaktı. Bu durum Arap-Yahudi çatışmalarını alevlendirdi. İslam ülkele­rinde İngiltere ve ABD karşıtı gösteriler düzenlendi.
– İngiltere 14 Mayıs 1948’de Filistin’deki manda yö­netimini kaldırdı.
– Aynı gün İsrail Devleti’nin kurulduğu ilan edildi. Bu durum Arap-İsrail savaşlarını ve Filistin sorununu başlatmış oldu.
– 1964’te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kuruldu.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir