3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi

Avrupa Konseyinin Kuruluşu Kısaca

Soğuk savaş dönemi

Avrupa Konseyinin Kuruluşu Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. Avrupa Konseyinin Kuruluşu Avrupa Konseyinin Kuruluş Tarihi: 5 Mayıs 1949 Avrupa Konseyinin Kurulduğu Yer: Londra Avrupa Konseyinin Kurucuları: İngiltere, Belçika, Hollan­da, Fransa, İrlanda, İtalya, Danimarka, Norveç, İsveç ve Lüksemburg Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne Üye Oluş Tarihi: 8 Ağustos 1949 Avrupa Konseyinin Kuruluş Amacı: İnsan haklan, gençlik, kültür, spor, eğitim, sağlık, sosyal dayanışma, hukuki …

Devamını Oku

NATO’nun Kuruluşu Kısaca

Soğuk savaş dönemi

NATO’nun Kuruluşu, Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. NATO’nun Kuruluşu 1948’deki Çekoslovak darbesi (Şubat 1948) son­rasında, İngiltere, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda Mart 1948’de Batı Avrupa Birliği ittifakını kurmuşlardı. Haziran 1948’deki Berlin Buhranı da Batı Avrupa savunma teşkilanması çalışmalarını hızlan­dırmıştı. Batı Avrupalıların gücü SSCB güçlerini den­gelemede yetersizdi. Bu nedenle ABD öncülüğünde 4 Nisan 1949’da İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka, İzlanda, İtalya, …

Devamını Oku

Marshall Planı Hakkında Bilgi

Soğuk savaş dönemi

Marshall Planı, Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. Marshall Planı ABD’nin 3 Nisan 1948’de “Dış Yardım Kanunu”nu ile Avrupa ülkelerine (İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz, Bel­çika, İrlanda, Türkiye, Yunanistan, Lüksemburg, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç) yaptığı yardımlardır. SSCB’nin güdümündeki devletlere de açık tutulmuş; ancak Yugoslavya dışındaki sosyalistler buna yanaşma­mıştır. Yardımlar sonunda kısa sürede tarım ve sanayi üretimi büyük bir artış …

Devamını Oku

Truman Doktrini Hakkında Bilgi

Soğuk savaş dönemi

Truman Doktrini, Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir. Truman Doktrini Komünizmin yaygınlaşıp etkinleşmesini önlemek için yasal ya da gayrisiyasal her tutum ve davranışı destekleme amaçlı bir siyaseti öngörmektir. ABD bu doktrin gereği sosyalist hareketlerin güçlenme eğilimi gösterdiği ülkelerde antikomünist oluşumları temellendirmiştir. Bu doktrin ile ilgili uygulamalar ABD-SSCB mücadelesinin başladığının bir göstergesidir. Doğu Avrupa ve Balkanlardaki ayrışmayı kesinleştirmiştir. ABD bu politikalar gereği …

Devamını Oku

Batı Bloku’nun Kuruluşu

Soğuk savaş dönemi

Batı Blokunun Kuruluşu Uluslararası ilişkilerde etkin olan devletler savaştan oldukça yıpranmış ve bitkin bir şekilde çıkmış; İngil­tere ekonomik sorunlar nedeniyle Sovyet yayılmacı­lığına karşı etkili olamayacağını anlamıştı. Avrupa ve Dünya siyasetinde oluşan boşluğun doldurulması ge­rekiyordu. Bu durum ABD’yi, Batı’nın koruyucu gücü olmaya zorlamıştır. ABD, savaş sonrası oluşmaya başlayan Doğu Bloku’nu kuşatmak için çevreleme politikasını izlemeye başladı. Bunun için Truman Doktrini ve …

Devamını Oku

SSCB-Çekoslovakya İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

Soğuk savaş dönemi

SSCB-Çekoslovakya İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir. SSCB-Çekoslovakya İlişkileri İkinci Dünya Savaşı öncesinde liberal demokrasi ile yönetilen Çekoslovakya, savaştan sonra SSCB’nin etki alanında kalarak Varşova Paktı’na girdi. 1953’te ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle işçiler ayaklan­maya başladı. SSCB destekli komünist yönetim ayak­lanmaları bastırdı. Çekoslovakya’da, Aleksander Dubcek öncülüğünde 1967’de in­sancıl komünizm hareketi başladı. Tek parti sosya­lizmine karşı, çok partili ve özgürlükçü birey hak …

Devamını Oku

SSCB-Macaristan İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

Soğuk savaş dönemi

SSCB-Macaristan İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir. SSCB-Macaristan İlişkileri Stalin’in ölümünden sonra Doğu Bloku ülkelerinde ayaklanmalar yaygınlaşmıştı. Macar işçiler ayakla­nınca SSCB, İmre Nagi’yi başbakanlığa getirdi. Yeni Macar başkanının yaptığı yumuşama amaçlı poli­tikalar SSCB tarafından görevden alınmasına ne­den oldu. Nagi dönemindeki liberalleşme adımları, Macaristan’da değişim arzusunu güçlendirdi. 23 Ekim 1956’da yapılan barışçı gösterilerde güvenlik güçleri silah kullanınca, gösteriler ülkede ayaklanmalara dö­nüştü. …

Devamını Oku

SSCB-Çin İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

Soğuk savaş dönemi

SSCB-Çin İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir. SSCB-Çin İlişkileri 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması, güçler dengesini etkiledi. 1950’de SSCB-Çin Dostluk Antlaşması ve Kore Savaşı, yakınlaşmayı artırdı. ABD ise, Çin’de kurulan sosyalist düzeni tanımadığı gibi Çin’e ticari ambargo uyguladı. Pekin yönetimi Birleşmiş Milletlerden çıkarılıp yerine Tayvan yönetimi alındı. Bütün bunlar Çin-Rus dostluğunu pekiştirdi. Çin zamanla Sovyet ideolojisinden uzaklaşıp bağımsız hareket ederken; …

Devamını Oku

SSCB-Yugoslavya İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

Soğuk savaş dönemi

SSCB-Yugoslavya İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir. SSCB-Yugoslavya İlişkileri Sovyet Rusya’nın tam bir denetim kurma uğraşı, Yugoslav lider Tito’nun, Sovyetlere ılımlı ilişkilerden yana davranıp Balkanlarda ve Bağlantısızlar üzerinde daha etkin olmaya çalışırken, Moskova’dan bağım­sız hareket etmeye çalışması gibi nedenlerle SSCB- Yugoslavya ilişkileri gerginleşmişti. Sovyet ideolojisin­den farklı davranan Yugoslavya 28 Haziran 1948’de Cominform’dan çıkarıldı. Yugoslavya Doğu Bloku’nca tehdit edilince 1953’te Balkan …

Devamını Oku

Sosyalist Blokta Sarsıntılar Konu Anlatımı

Soğuk savaş dönemi

Sosyalist Blokta Sarsıntılar Lenin’den sonra SSCB’de yönetime sahip olan Stalin ölünce (1953), siyasi çatışmalar ve iktidar mücade­leleri iyice arttı. SSCB’nın uydu devletler üzerindeki hakimiyet mücadelesi tepkilere sebep oldu. Bu durum, SSCB’nin dış politikasını yeniden gözden geçirmesini gerektirdi. SSCB önderliğinde ki sosyalist bloktaki sarsıntılar için lütfen aşağıdaki linkelere tıklayınız. SSCB-Yugoslavya İlişkileri konu anlatımı için tıklayınız. SSCB-Çin İlişkileri konu anlatımı için tıklayınız. …

Devamını Oku


] }