3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi

Varşova Paktı’nın Kurulması

Soğuk savaş dönemi

Varşova Paktı’nın Kurulması Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması konu anlatımı için tıklayınız. NATO’nun kurulup etkinleşmesi üzerine Doğu Blo­ku da ortak savunma ve işbirliğine yönelik olarak 14 Mayıs 1955’te “VARŞOVA PAKTI’nı kurdu. SSCB, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Demokratik Almanya ve Polonya paktın kuruluşunu imzalayan ilk devletlerdi. Daha sonra Kuzey Kore ve Moğolistan gözlemci devlet olarak katılmıştır. Varşova …

Devamını Oku

Comecon’un Kurulması

Soğuk savaş dönemi

Comecon’un Kurulması (Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi) Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması konu anlatımı için tıklayınız. Comecon’un Kuruluş Tarihi: 25 Ocak 1949 Comecon’un Merkezi: Moskova Komünist ülkelerin ekonomik daya­nışması ve işbirliği için “COMECON” kuruldu. SSCB, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya kurucu olup Arnavutluk, Moğolistan, Vietnam, Yugoslavya (kısıtlı üye), Küba ve Demokratik Almanya daha sonra katılmıştır. Comecon’un Kapanış Tarihi: …

Devamını Oku

Cominform’un (Kominform) Kurulması

Soğuk savaş dönemi

Cominform’un (Kominform) Kurulması Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması konu anlatımı için tıklayınız. Cominform’un Kuruluş Tarihi: 5 Ekim 1947 Cominform’un Merkezi: Belgrad (Yugoslavya’nın ihracı sonrası Bükreş) SSCB, Marshall Planı’na karşı işbirliği oluşturmak üzere “Molotof Planı” ile güdümündeki devletleri yön­lendirmiştir. Bu plan doğrultusunda SSCB, uluslarara­sı ideolojik çalışmaları bir merkezden idare etmek ve Batı’ya karşı güçlü olmak amacıyla; 1947 Eylül’ünde …

Devamını Oku

Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması

Soğuk savaş dönemi

Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması SSCB’nin Avrupa’da etkin bir güç olma siyaseti, ABD’yi bazı ön­lemler almaya yöneltti. ABD bu amaçla Mart 1947’de TRUMAN Doktrini’ni ve Haziran 1947’de MARSHALL PLANI’nı yürürlüğe koydu. Truman Doktrini, Amerika’nın Sovyet tehdidi ile karşı karşıya kalan Avrupa ülkelerini destekleme, Marshall Planı da Avrupa devletlerini ekonomik açıdan kalkındırma ve güçlendirmeyi hedefliyordu. ABD’nin bu tutumu …

Devamını Oku

Doğu Bloku İçindeki Diğer Gelişmeler

Soğuk savaş dönemi

Doğu Bloku İçindeki Diğer Gelişmeler 2. Dünya Savaşı esnasında Yugoslavya ve Arnavutluk da, Alman işgaline karşı ko­minist partiler halkı örgütleyip direnişi başlatmıştı. Bu nedenle buralarda Sovyet yardımı ve etkisi söz konusu olmamış; savaş sonrasında bu ülkelerde kurulan ko­münist rejimler Sovyet etkisinde kalmayıp bağımsız hareket etmişlerdir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu Çin’de komünist düzen iç savaş sonunda kurulmuştur. Japon işgaline karşı ulusal …

Devamını Oku

Doğu Bloku’nun Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi

Soğuk savaş dönemi

Doğu Bloku’nun Kuruluşu Doğu Bloğunun Kurulmasına Ortam Oluşturan Gelişmeler – SSCB’nin, Alman ordularını yenilgiye uğratıp Doğu Almanya’ya kadar yerleşmesi – AvrupalIların, Alman işgalinden kurtuldukları için Rus işgaline sessiz kalmaları – Savaş sonrasındaki konferanslarda kesin belirleyi­ci kararların alınmaması – Sovyet işgalindeki ülkelerde kominist rejimlerin kurulması Yalta Konferansı’nda İngiltere, ABD ve SSCB “Kurtu­lan Avrupa Hakkında Bildiri” yayınladılar. Sovyet iş­galindeki ülkelerde, serbest ve …

Devamını Oku

Soğuk Savaş Dönemine Giriş Konu Anlatımı

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Dönemine Giriş Soğuk Savaş Dönemi: 1947-1991 yılları arasında 2 kutuplu dünyanın sıcak çatışmaya girmeden geçirdiği üst düzey rekabet dönemidir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa ve Asya’da güçler dengesi iyice sarsılmıştı. Savaşın galipleri de ekonomik ve siyasi açıdan iyice yıpranmıştı. Barışı temellendirdiklerini düşünen Batılı devletler, Birleşmiş Milletlere de güvenerek ordularının önemli bir kısmını terhis etmişlerdi. Savaş sonrasında güçlü bir …

Devamını Oku

Berlin Buhranı Konu Anlatımı

Berlin Buhranı konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 3. ünitesi olan Soğuk Savaş Dönemi dahilinde ki Blokların Kuruluşu konusu içinde yer almaktadır. Berlin Buhranı Haziran 1945’de SSCB Almanya’ya girmiştir. Müttefikler harp sonrasında Almanya’nın tamamında yaptıklarına benzer Berlin’i de yönetim bölgelerine ayırdılar. SSCB kendisinin egemenlik sahası olan doğuda Komünist Demokratik Almanya Devleti’ni kurdu. Doğu Almanya’da fabrikalar, bankalar, hatrı sayılır büyüklükte toprak …

Devamını Oku


] }