NATO’nun Kuruluşu Kısaca

NATO’nun Kuruluşu, Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir.

NATO’nun Kuruluşu

1948’deki Çekoslovak darbesi (Şubat 1948) son­rasında, İngiltere, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda Mart 1948’de Batı Avrupa Birliği ittifakını kurmuşlardı. Haziran 1948’deki Berlin Buhranı da Batı Avrupa savunma teşkilanması çalışmalarını hızlan­dırmıştı. Batı Avrupalıların gücü SSCB güçlerini den­gelemede yetersizdi. Bu nedenle ABD öncülüğünde 4 Nisan 1949’da İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Kanada’nın katıldığı Kuzey Atlantik Paktı kuruldu (NATO: Nort Atlantik Treaty Organization)
Bu ittifak, savunma, siyasi, ekonomik, sosyal alanla­ra yönelik işbirliğini öngörmekteydi. Böylece Doğu Bloku’nu çevreleme siyaseti hayata geçmeye başladı ve Batı Bloku doğmuş oldu.
Uyarı: Kuzey Atlantik Paktı’na 1952’de Türkiye ve Yunanis­tan, 1955’te Federal (Batı) Almanya, 1982’de ispanya katılmıştır.


Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir