NATO’nun Kuruluşu Kısaca

NATO’nun Kuruluşu, Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir.

NATO’nun Kuruluşu

1948’deki Çekoslovak darbesi (Şubat 1948) son­rasında, İngiltere, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda Mart 1948’de Batı Avrupa Birliği ittifakını kurmuşlardı. Haziran 1948’deki Berlin Buhranı da Batı Avrupa savunma teşkilanması çalışmalarını hızlan­dırmıştı. Batı Avrupalıların gücü SSCB güçlerini den­gelemede yetersizdi. Bu nedenle ABD öncülüğünde 4 Nisan 1949’da İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Kanada’nın katıldığı Kuzey Atlantik Paktı kuruldu (NATO: Nort Atlantik Treaty Organization)
Bu ittifak, savunma, siyasi, ekonomik, sosyal alanla­ra yönelik işbirliğini öngörmekteydi. Böylece Doğu Bloku’nu çevreleme siyaseti hayata geçmeye başladı ve Batı Bloku doğmuş oldu.
Uyarı: Kuzey Atlantik Paktı’na 1952’de Türkiye ve Yunanis­tan, 1955’te Federal (Batı) Almanya, 1982’de ispanya katılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir