Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Hakkında Bilgi

Avrupa Ekonomik Topluluğu Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu

İki genel savaş acısını yaşayan Avrupalılar, bu tür yı­kımların bir daha yaşanmaması için önlemler almaya yönelmiştir. Bunun için de Avrupa’nın bütünleşmesi yolunda önemli adımlar atmaya başlamışlardır. Bun­lardan biri de AET’dir. Bu oluşumun amacı, hem kendi ekonomik potansiyellerini birleştirmek hem de Sovyet yayılmasını engellemektir.
9 Mayıs 1950’de Fransa Dışişleri Bakanı Schuman’ın bildirisiyle birliğin temeli atıldı. Bunun sonunda Fran­sa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hol­landa “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’’nu kurdu (18 Nisan 1951). 1957’de de Roma Antlaşması ile “Avrupa Ekonomik Topluluğu” kuruldu.

Roma Antlaşması ile Amaçlananlar:
– Gümrük kısıtlamalarının kaldırılması
– Diğer ülkelere karşı ortak gümrük ve ticaret politi­kası izlenmesi
– Üye ülkeler arasında insan, hizmet ve sermaye ge­çişinin serbestleşmesi
– Ortak tarım politikaları uygulanması
– Ortak bir ulaşım politikası
– Ortak pazarda rekabetin korunması ve garanti altı­na alınması
– Üyeler arasında ekonomik eşgüdüm kurulması
– İşçi haklarının korunması ve Avrupa Sosyal Fonu kurulması
– Avrupa Yatırım Bankası’nın kurulması o Deniz ötesi toprakların ve ülkelerin ortaklığının sağlanması


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler1 Soğuk Savaş Döneminde Türkiye1.1 Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası1.2 Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir