Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Hakkında Bilgi

Avrupa Ekonomik Topluluğu Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu

İki genel savaş acısını yaşayan Avrupalılar, bu tür yı­kımların bir daha yaşanmaması için önlemler almaya yönelmiştir. Bunun için de Avrupa’nın bütünleşmesi yolunda önemli adımlar atmaya başlamışlardır. Bun­lardan biri de AET’dir. Bu oluşumun amacı, hem kendi ekonomik potansiyellerini birleştirmek hem de Sovyet yayılmasını engellemektir.
9 Mayıs 1950’de Fransa Dışişleri Bakanı Schuman’ın bildirisiyle birliğin temeli atıldı. Bunun sonunda Fran­sa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hol­landa “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’’nu kurdu (18 Nisan 1951). 1957’de de Roma Antlaşması ile “Avrupa Ekonomik Topluluğu” kuruldu.

Roma Antlaşması ile Amaçlananlar:
– Gümrük kısıtlamalarının kaldırılması
– Diğer ülkelere karşı ortak gümrük ve ticaret politi­kası izlenmesi
– Üye ülkeler arasında insan, hizmet ve sermaye ge­çişinin serbestleşmesi
– Ortak tarım politikaları uygulanması
– Ortak bir ulaşım politikası
– Ortak pazarda rekabetin korunması ve garanti altı­na alınması
– Üyeler arasında ekonomik eşgüdüm kurulması
– İşçi haklarının korunması ve Avrupa Sosyal Fonu kurulması
– Avrupa Yatırım Bankası’nın kurulması o Deniz ötesi toprakların ve ülkelerin ortaklığının sağlanması


Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir