3.Ünite: Türk İnkılabı

Lozan Barış Antlaşması Hakkında Bilgi

Türk İnkılabı-min

Lozan Barış Antlaşması Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve ardından Mudanya Mütarekesi’ne gidilmesi Lozan Konferansı’na ortam hazırlayan en önemli gelişmelerdir. Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Japonya görüşmelerin aktif olduğu ülkelerdir. Boğazlar tartışılırken Sovyetler Birliği, Japonya ve Bulgaristan da görüşmelere katılmıştır. ABD, gözlemci devlet olarak yer almıştır. Türkiye, baş temsilci olarak Mudanya’daki başarısından dolayı İsmet Paşa’yı göndermiştir. Temsilcilerimize iki …

Devamını Oku

Lozan Barış Antlaşmasının Önemi Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Lozan Barış Antlaşmasının Önemi Pek çok devlet tarafından imzalanan ve günümüze kadar gelen bu antlaşma ile yeni Türk Devleti uluslararası alanda resmen tanınmıştır. I. Dünya Savaşı’nı bitiren diğer antlaşmalar günümüzde geçerli değildir. Türkiye özgür ve bağımsız devlet olarak uluslararası alanda yerini almıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini sınırlayıcı engeller ortadan kaldırılmıştır. Hasta adam, Şark Meselesi gibi kavramlar tarihin çöplüğüne atılmış, hasta …

Devamını Oku

Lozan Barış Antlaşmasının Maddeleri

Türk İnkılabı-min

Lozan Barış Antlaşmasının Maddeleri Suriye Sınırı 20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması’ndaki sınırlar kabul edilmiştir. Hatay yine sınırlarımız dışında kalmıştır. Hatay’ın Anavatana Katılması hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.  İran Sınırı Bu sınır tartışılmadı. Burada 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması esas alınmıştır. (En eski Türk sınırı)  Irak Sınırı Musul’un ne tarafta kalacağına karar verilemediği için sert tartışmalara yol açmıştır. Bu …

Devamını Oku

Saltanatın Kaldırılması Kısaca

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Saltanatın Kaldırılması Saltanatın Kaldırılma Tarihi: 1 Kasım 1922 Saltanatın Kaldırılmasını Hazırlayan Etkenler Lütfen tıklayınız. Saltanatın Kaldırılması Sonrası Gelişmeler 1 Kasım 1922’de meclis kararıyla saltanat kaldırılmıştır. Bunun üzerine son sultan VI. Mehmet Vahdettin, “Müslümanların Halifesi” unvanıyla 17 Kasım’da İngiltere’ye sığındı. Vahdettin’in, sultan unvanını kullanmaması, saltanatın kaldırılışını kabullenmesi anlamına gelir. İngiltere’nin halifeliği kullanma tehlikesine karşı TBMM, Abdülmecit Efendi’yi halife tayin etti (18 …

Devamını Oku

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları Maddeler Halinde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları 623 yıllık Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Yeni Türk Devleti’nin laikleşmesi yolunda ilk dev adım atılmıştır. Ulusal egemenlik yolunda atılan bu dev adımla cumhuriyet yönetiminin ilanı için gerekli ortam hazırlanmıştır. Lozan’da ikilik sona ermiştir. Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları konusunu daha iyi anlayabilmeniz için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayıp okuyunuz. Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri Maddeler Halinde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri Genelge ve kongrelerde millet iradesinin öne çıkarılması. TBMM’nin açılması ve Teşkilatı Esasi Kanunu (1921 Anayasası)’nun hazırlanması. Saltanat makamının ulusal egemenliğe aykırı olması. Saltanatın, Kurtuluş Savaşı’na destek olmaması ve Sevr Antlaşması’nı kabullenmesi. Lozan görüşmelerine aynı anda Ankara ve İstanbul hükümetlerinin çağırılması (Hızlandıran gelişme). İtilafların amacı ülkemizdeki iki başlılıktan yararlanmaktı. Türkiye, barış görüşmelerine güçlü oturabilmek için bu olumsuzluğu yok …

Devamını Oku

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Türk İnkılabı-min

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Osmanlı ekonomisi ne yazık ki sanayi devrimine uyum sağlayamadığı için geri kalmış ve Osmanlı Devleti Avrupa Devletlerinin yarı sömürgesi olmuştur. Daha Cumhuriyet bile ilan edilmeden önce bir kongre düzenleyen Atatürk, ekonomide tam bağımsızlığı savunmuştur. İzmir İktisat Kongresi (17 şubat 1923) Atatürk, en az siyasal bağımsızlık kadar ekonomik bağımsızlığın da önemli olduğunu söylenmiştir. Kongrede çıkan temel karar …

Devamını Oku

Sanat Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Sanat Alanında Yapılan İnkılaplar Türkiye’de yüksek bir medeniyet düzeyine ulaşılmasını hedefleyen Atatürk, sanata verdiği önemle modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimar oldu. Atatürk, 1927 yılında açmış olduğu resim ve heykel müzesi ve 1933 yıllında açmış olduğu inkılap sergisi ile birlikte resim ve heykel sanatına vermiş olduğu önemi ortaya koymuştur. Atatürk, Osmanlı döneminden kalma Sanayiinefise’yi Güzel Sanatlar Akademisi haline getirdi. Burada …

Devamını Oku

Ulaşım Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Ulaşım Alanında Yapılan İnkılaplar Osmanlının demiryollarının tamamı yabancıya ait, zararı ise Osmanlıya aitti. Cumhuriyet bir yandan bu demiryollarını satın aldı (millileştirdi), bir yandan da mevcut demiryolları kadar demiryolu inşa etti. Bakınız Adana Mersin Demiryolu’nun Millileştirilmesi Karayollarına yavaş yavaş önem verilmeye başladı. Ayrıca Kabotaj Kanunu ile birlikte yabancı gemilerin yerini Türk sularında Türk gemileri aldı. Denizbank (1938), Devlet Deniz Yolları Umum …

Devamını Oku

Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar Ülkemizde hemen hemen tüm sanayi kuruluşları yabancıya aitti ve eski modeldi.  Ayrıca yetersizdi.  Türkiye Cumhuriyeti bir yandan yabancıların elindeki bu sanayi kuruluşlarını satın alacak,  diğer yandan da hızla modern çağlı yakalayacak çalışmalar yapmak zorundaydı. Bu alanda yapılan bazı çalışmalar şunlardır 1926’da Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. 1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. Bu kanunun amacı özel sektörü …

Devamını Oku


] }