Sanat Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Sanat Alanında Yapılan İnkılaplar

  • Türkiye’de yüksek bir medeniyet düzeyine ulaşılmasını hedefleyen Atatürk, sanata verdiği önemle modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimar oldu. Atatürk, 1927 yılında açmış olduğu resim ve heykel müzesi ve 1933 yıllında açmış olduğu inkılap sergisi ile birlikte resim ve heykel sanatına vermiş olduğu önemi ortaya koymuştur.
  • Atatürk, Osmanlı döneminden kalma Sanayiinefise’yi Güzel Sanatlar Akademisi haline getirdi.
  • Burada yetişen birçok sanatçıyı, kendilerini geliştirmeleri için Avrupa’nın sanat merkezlerine gönderdi. Resim, heykel, mimarlık ve müzikal alanda çok sayıda öğrenci Almanya, Avusturya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gönderildi.
  • Atatürk’ün yurtdışına gönderdiği sanatçılar; Cemal Reşit Rey (Türkiye Cumhuriyeti’nde klasik batı müziğinin kurucuları arasında yer almıştır. Onuncu Yıl Marşı’nın da bestecisidir.) Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun gibi müzisyenler ile İbrahim Çallı, Namık İsmail gibi ressamlar bunlardan bazılarıdır.
  • Cumhuriyet’in ikinci yılında Ankara’da müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla Musiki Muallim Mektebi açıldı. Atatürk’ün direktifiyle konservatuvar hazırlıklarına başlandı. Türkiye’deki müzik kurumlarının durumlar hakkında ünlü müzisyenlere raporlar hazırlatıldı.  Bu raporlar doğrultusunda yapılan hazırlıklardan sonra konservatuvar,  Musiki Muallim Mektebi içerisinde 1 Kasım 1936’da eğitime başladı.
  • İlk Türk operasının hazırlanması için ünlü müzisyen Adnan Saygun’u görevlendiren Atatürk, Cemal Reşit Rey’e de ilk konservatuvarı kurdurdu.

] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir