3.Ünite: Türk İnkılabı

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Önemi Madde Madde

İnkılap Tarihi dersi Türk İnkılabı ünitesi dahilinde olan LAİK DEVLET YOLUNDA konusunun alt başlığı olan Halifeliğin Kaldırılmasının nedenleri ve sonuçlarını madde madde aşağıdan okuyabilirsiniz. Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri – Laiklik ve cumhuriyetin, hilafet anlayışı ile ters kavramlar olması. – Cumhuriyet ilan edildiğinde ve Saltanat kaldırıldığında hilafetin ehemmiyetinin kalmaması. – Cumhurbaşkanı ile bir halife aynı zamanda yönetici olarak düşünülemezdi. – Meclis tarafından atanan Halife ...

Devamını Oku

Cumhuriyetin İlanı Kısa Özet

Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Kurtuluş Savaşı senelerinde, farklı yer ve vakitlerde alınan pekçok karar ile ileride açıkça saltanatın kaldırılıp mahaline, milli egemenliğe dayalı bir Cumhuriyet rejiminin kurulacağı belirtilmişti. 23 Nisan 1920’de TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin açılmasıyla başlayan Cumhuriyet uygulaması, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla düzen değişikliğini açıkca meydana koydu . 11 Ağustos 1923’te 2. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ çalışmalarına ...

Devamını Oku

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri ve Önemi Madde Madde

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri • Saltanatın kaldırılması sebebiyle meydana çıkan devlet başkanlığı meselesini çözümlemek • Ulusal egemenliği ve demokrasiyi daha iyi uygulayabilmek • Yeni Türk devletinin rejimini kesinleştirmek ve bu konudaki tartışmalara nihayet vermek • Parlamento Hükümeti sisteminden doğan sorunları gidermek • İdaredeki otorite ve yükümlülükleri tam anlamıyla belirlemek Cumhuriyetin İlanının Önemi • Mustafa kemal Paşanın Cumhurbaşkanımız seçilmesi devlet başkanı meselesini ...

Devamını Oku

Saltanatın Kaldırılması Ders Notu

Siyasi Alanda İnkılaplar Saltanatın Kaldırılması TBMM’nin Saltanatı kaldırma nedeni neydi? İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na İstanbul Hükümeti’ni ve Ankara Hükümeti’ni beraber çağırdılar. Osmanlı Hükümeti’nin Lozan’a temsilci yollamak istemesi, TÜRİIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin saltanatın kaldırılmasına hüküm vermesine neden oldu. Saltanatın kaldırılmasındaki amaç nedir? 1) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek. 2) Cumhuriyet idarenine geçilmesi yolunda bir hamle atmak. 1 Kasım 1922’de TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nde ...

Devamını Oku

Türk İnkılabının Genel Özellikleri

Türk İnkılabının Genel Özellikleri a . Türk inkılabı diriliş ve yenilik hareketidir . b . Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesidir. Dışarıda işgal güçlerine, içeride padişah ve halifeye karşın beraber inşa edilmiş bir mücadeledir . c . Türk milleti’ni Batı’ya, Batı kültürüne ve Batı anlayışına götüren radikal toplumsal bir değişikliktir . d . Türk inkılabı, Ülkemiz’de Doğu kültürü mahaline Batı ...

Devamını Oku

İnkılap Kavramı

İnkılap Kavramı İnkılap nedir? İnkılap, halk hareketiyle var olan düzenin zorla yıkılması ve devrilen düzenin mahaline yepyeni bir düzenin kurulmasıdır. Devrim ya da gelişim, ıslahat ve ihtilâl, inkılabın bir safhasını teşkil eder. İnkılabın son hedefi, iktidardakileri ve devletin organizasyonunu değiştirmek olduğu kadra, toplumsal kuvvetlerin ilişkilerini değiştirmek ve ihtiyaçlara yönelik hukuk kaideleri koymaktır . Bunun Için yönelik inkılap , birinci derecede ...

Devamını Oku

Madencilik ve Ulaşım Alanında Yapılan İnkılaplar

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 4. ünitesi olan Türk İnkılabı dahilinde bulunan Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar konusunun alt başlığı olan Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı için tıklayınız. Tarım alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı için tıklayınız. Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız. Madencilik Alanında Yapılan İnkılaplar Bu alandaki ilk ...

Devamını Oku

Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 4. ünitesi olan Türk İnkılabı dahilinde bulunan Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar konusunun alt başlığı olan Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı için tıklayınız. Tarım alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı için tıklayınız. Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar 1) Hususi sanayi girişimleri ve maden işlemelerini ...

Devamını Oku

Tarım Politikası

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 4. ünitesi olan Türk İnkılabı dahilinde bulunan Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar konusunun alt başlığı olan Tarım Politikası ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı için tıklayınız. Tarım Politikası Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu senelerde milletin % 80’i tarım alanında çalışıyordu. Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Zirai faaliyetler henüz makineleşmemiş ve bu sebeple son derece ...

Devamını Oku

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 4. ünitesi olan Türk İnkılabı dahilinde bulunan Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz. Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Devleti Ali Osman’nın gerilemeye başladığı zamanlardan bu yana sürekli mağlubiyetlerle sonuçlanan savaşlar sebebinden çok sarsılan ekonomisini, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarıyla Kurtuluş Savaşı hepten sarsmıştı. Eşya , para , birey gücü, teknik vasıtalar ve uzman ...

Devamını Oku