Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi

İçindekiler

Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi

Osmanlı Devletinde Hukuk:

a-Şer’i Hukuk: İslam dininin kurallarıdır. Kur’an-ı Kerim, hadis ve sünnetlere dayanır. Kadı adı verilen yetkililer aracılığıyla yürütülür.
b-Örf’i Hukuk: Kaynağı törelerdir. Başta Sultan olmak üzere farklı devlet görevlileri aracılığıyla uygulanır.
Ancak zaman içerisinde bu kuralların yanına her inanç ve mezhep üyesi bizzat kaidelerini da eklemiş, böylelikle hukuk sisteminde birlik ortadan kalkmıştır.
Tüm bu aksaklıkları ortadan kaldırmak için;
Dini ve mezhebi ne olursa olsun herkesin benzer kurallardan faydalanacağı sistem olan laik hukuk sistemine geçilmiştir.

Devletin Laikleştirilmesi Aşamaları

1 – 1 Kasım 1922 Saltanatın Kaldırılması
2-3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması
3-3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması
4-1925’de tekke ,zaviye,dergah ve türbelerin kapatılması
5-1926’da Uygar Yasanın kabulü
6-Anayasadaki laikliğe ters hükümlerin çıkarılması
7-6 Atatürk ilkesinin Anayasa’ya girmesi


] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir