İnkılap Kavramı

İçindekiler

İnkılap Kavramı

İnkılap nedir?

İnkılap, halk hareketiyle var olan düzenin zorla yıkılması ve devrilen düzenin yerine yepyeni bir düzenin kurulmasıdır.

Devrim ya da tekamül, ıslahat ve ihtilâl, inkılabın bir safhasını teşkil eder. İnkılabın son hedefi, iktidardakileri ve devletin organizasyonunu değiştirmek olduğu kadar, toplumsal kuvvetlerin ilişkilerini değiştirmek ve ihtiyaçlara yönelik hukuk kaideleri koymaktır . Buna göre inkılap, birinci derecede hukuksal bir olaydır .

İnkılabın Özellikleri

a . İnkılap, bir halk hareketidir

İnkılap anlık bir durum olmayıp uzunca bir aşama içerisinde gelişir. İnkılabın en mühim özelliği topluma mal edilmesidir. Bir kişiye ya da bir zümreye hizmet eden inkılap, hakikat bağlamda halk hareketi değildir. İnkılap olayında mantık ve iradenin rol oynaması onun insani istikametini, topluluk aracılığıyla yapılması da toplumsal istikametini meydana koyar . Türk İnkılabı’nda genelgelerin yayınlanması ve kongrelerin tertip etmesi, inkılabın topluma benimsetilmesine yöneliktir .

b . İnkılap, mevcut düzeni yıkma olayıdır

Dönemin ihtiyaçlarını ve toplumun gereksinimlerini karşılayamayan eski düzenin yıkılmasıdır. Mevcut düzenin yıkılması daha yüksek bir adalete ulaşma gereksinimi ile yapılır .

c . İnkılap, devrilen düzenin yerine yepyeni bir düzenin kurulmasını amaçlar

İnkılap yardımıyla eski düzeni temsil eden kurumlar yıkılır . İnkılap bizzat müesseselerini getirir .

İnkılabın Safhaları

a . Fikri Hazırlık Safhası: Toplumda farklı fikirlerin geliştiği ve yepyeni fikirlerin meydana atıldığı safhadır . Bu evrede düşünürler , filozoflar ve yazarlar fikirlere yön verir . Gelişmeler halka benimsetilir .
b . İhtilal Safhası: Uğraş ( aksiyon ) safhasıdır. Türk İnkılabı’nda, bu evrede bir yandan işgalci devletlerle savaşılırken, öte yandan da Osmanlı idarenine karşın uğraş verilmiştir .
c . Yepyeni Düzenin kurulması: Yepyeni bir düzenin kurulmasıyla inkılap başarıya erişmiş olabilir. Böylelikle eski düzenin yerine yepyeni ve modern bir sistem oluşturulmuş olacaktır. İnkılabın maksadı, halkın her bakımdan ilerlemesi ve daha da ileri gitmesini sağlamaktır .

Atatürk’ün İnkılap Anlayışı

Atatürk’e yönelik inkılap, “Mevcut müesseseleri zorla değiştirmek, son asırlardaki kurumları yıkarak yerine milletin en yüksek medeni icaplarına göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları kurmaktır.”


] }

About Hasan BURAN

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir