17. yüzyılda Asya’nın Genel Durumu Ders Notu

Arayış Yılları Tarih 2 dersinin 3. ünitesidir. Bu ünitenin ilk konusu olan XVII. YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA konusunun alt başlığı olan XVII. YÜZYILDA AVRUPA, ASYA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU konusu dahilinde ki

17. yüzyılda Avrupa’nın Genel Durumu konu anlatımını okumak için tıklayınız.

17. yüzyılda Asya’nın Genel Durumu

17. . asırda Rusya, kuvvetli bir devlet olma yoluna girmişti. Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla genişlemesinin önündeki en büyük
engelden kurtulmuş ve Ortada Asya’da egemenlik kurma gayreti içerisine girmiştir .

Altın Orda Devleti’nin yıkılmasından ardından bu devletin toprakları üstünde Hive, Buhara ve Hokand benzeri Özbek hanlıkları kurulmuştur. Bu hanlıklar dışında Kazak Hanlığı, Kırgız ve Kaşgar Devletleri de Orta Asya’da mühim bir siyasal güç olmuşlar ve Türk kültürünün devamlılığını sağlanmışlardır .

Hindistan’da Babür Devleti hakim olduğu bölgeleri yapı yapıtlar ile donatarak Türk kültürünün günümüze yaşamasını sağlamıştır .

EK: Babür Devleti, Hindistan’da Timur’un torunlarından Babür
tarafından 1526’da kuruldu. 1858 senesine varlığını sürdürmüştür. Babürler, Hindistan’da pek çok eser yapmışlar, bayındırlık çalışmalarına önem vermişlerdir. Babürler Türk kültürünün Hindistan’da yayılmasını ve günümüze ulaşmasını
sağlamışlardır .


] }

About Hasan BURAN

Tavsiye Konular

Kutsal İttifak Nedir? Kutsal İttifak Devletleri Hangileridir?

Kutsal İttifak Nedir? Kutsal İttifak Devletleri Hangileridir?

11. Sınıf tarih dersinde çok sık sorulan “Kutsal İttifak nedir?” sorusuna verilecek olana en kısa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir