3.Ünite: Türk İnkılabı

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar ve Açıklamaları

Türk İnkılabı-min

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar ve Açıklamaları Osmanlıda hukukta olduğu gibi eğitimde de birlik yoktu. Müslüman eğitim kurumlanın yanında azınlık ve yabancıların da eğitim kurumlan vardı ve bunlar denetlenemiyordu. Yeni devlete yeni eğitim kurumları gerekiyordu. Osmanlıda son dönemde Medreseler işlevini yitirmeye başlamış,  medresenin yani sıra Batu tarzında mektepler açılmaya başlanmıştır. Bu da ülke kültür ikiliğine ve kültür çatışmasına yol …

Devamını Oku

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Türk İnkılabı-min

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Hukuk, haklar demektir. Bireyin bireylerle, bireyin devletle olan ilişkilerini düzenler. Hukukta yenileşmeye gidilmesinin başlıca gerekçeleri şunlardır; – Osmanlı hukukunda Müslümanların ayrı, azınlıkların yabancıların ayrı mahkemeleri vardı yani hukukta birlik yoktu. – Osmanlı hukukunda mahkemede iki kadın bir erkek tanık yerine geçiyordu. Ayrıca kanun kitapları derli toplu değil mahkemelerde kadı tek yargıçtı. – Hukuk alanında bir yenilik …

Devamını Oku

1924 Anayasası Kısaca

Türk İnkılabı-min

1924 Anayasası 20Nisan 1924’te yürürlüğe giren bu anayasa ile 1921 Anayasası yürürlükten kaldırılmıştır. Cumhuriyet döneminde en uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. Anayasaya göre; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin yönetim şekli cumhuriyet, dili Türkçe, başkenti Ankara ve dini İslam’dır.  (1928’de devletin dini islamdır maddesi anayasadan çıkarıldı.) Yasama hakki meclise verilirken, yürütme yetkisi cumhurbaşkanının seçtiği başbakanın seçtiği bakanlar kurulu aracığı ile yürütülür. …

Devamını Oku

Medeni Kanunun Önemi

Türk İnkılabı-min

Medeni Kanunun Önemi Türk kadını sosyal, hukuksal,  ekonomi alanlında erkekle eşit haklara sahip olmuştur. Hukuk birliği sağlanmıştır. Türkiye’nin laikleşmesi yolunda dev bir adım daha atılmıştır. Medeni Kanunun Kabulü Kısa Özet için tıklayınız. Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Maddeler Halinde konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Tek eşlilik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi Evlilikte yaş sınırı getirildi. Boşanmak şartlara bağlandı. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. İki kadının erkek tanık yerine geçmesi uygulamasına son verilerek mahkemede tanıklıkta kadın erkek eşitliği getirildi. Kadına işe girme hakkı tanındı. Patrikhanenin mahkeme kurma yetkisine son verildi. (Hukuk birliği) DİKKAT: Medeni Kanun’da kadınlara sosyal, ekonomik ve hukuki haklar …

Devamını Oku

Atatürk İnkılapları Tablo Halinde

Türk İnkılabı-min

Atatürk İnkılapları Tablosu Tablonun altına resim formatında olan halide eklenmiştir. SİYASİ ALANDA İNKILAPLARHUKUK ALANINDA İNKILAPLAREĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA İNKILAPLAR1. TBMM’nin açılması2. İstiklal Marşının Kabulü3. Cumhuriyet’in ilanı4. Saltanatın kaldırılması5. Halifeliğin kaldırılması6. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması7. Ordu ve siyasetin ayrılması8. Çok partili hayata geçiş denemeleri9. Anayasaların hazırlanması10. Kadınlara siyasi hakların verilmesi1. Anayasaların hazırlanması2. Türk Medeni Kanunun Kabulü3. Patrikhanenin hukuki yetkilerinin elinden …

Devamını Oku

Razgrad Olayı Hakkında Kısa Bilgi KPSS

Türk İnkılabı-min

Razgrad Olayı Razgrad Olayının Tarihi: 1933 Razgrad Olayı Kısaca: Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan Türk mezarlığı 20 Nisan 1933’te Bulgarlar tarafından tahrib edildi. Bunun üzerine İstanbul’da üniversite öğrencileri Bulgar mezarlığına çelenk bıraktı. İstanbul’da gösteriler yapıldı. 2 gün süren gösteriler neticesinde birçok öğrenci gözaltına alındı. Razgrad Olayı ile ilgili Atatürk Anekdotu: Yıl 1930, Atatürk haber alır ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü’yü çağırır, …

Devamını Oku

On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi

2

On İki Ada’nın Yunanistan’a Verilmesi konusu 10 . sınıf Tarih dersi, En Uzun Yüzyıl Ünitesi Trablusgarp Savaşı konusu, İnkılap Tarihi Dersi Türk İnkılabı Ünitesi Lozan Barış Antlaşması konusu, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi, 2. Dünya Savaşı Ünitesi, Barışa Doğru konusu kapsamındadır. Adı geçen derslerde peyderpey anlatılan On İki Ada’nın Elimizden Çıkışı ve Yunanistan’a Verilmesi konusunu aşağıdan okuyabilirsiniz. On İki …

Devamını Oku

1. TBMM’nin Özellikleri

1. TBMM'nin özellikleri tablosu

1. TBMM’nin Özellikleri nelerdir? sorusu özellikle KPSS hazırlığı yapan arkadaşlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Biz önce 1. TBMM nedir sorusuyla başlayalım. 1. TBMM 23 Nisan 1920 ile 23 Nisan 1923 tarihleri arasında görev yapmıştır. İlk TBMM bir çok özelliği ile 2. TBMM’de ayrılır. 1. TBMM’nin özellikleri 1. TBMM’nin Özellikleri Nelerdir? Birinci Meclis’in özellikleri şöyle sıralanabilir; Kurucudur. Yeni bir devlet kurmuş, yeni …

Devamını Oku

Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Antlaşmasının imzalanması

Lozan Antlaşması Lozan Antlaşması, Milli Mücadele’nin silahlı mücadelesinin Mudanya Mütarekesi ile sona ermesi üzerine işgalci devletlerle yeni Türk Devleti arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Lozan Konferansı’nın Toplanması Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve ardından Mudanya Mütarekesi’ne gidilmesi Lozan Konferansı’na ortam hazırlayan en önemli gelişmelerdir. Yunanlılardan ümidini kesen İngilizler, barış şartlarını müzakere etmek istediler. Lakin konferansın nerede toplanacağını konusunda iki taraf arasında görüş …

Devamını Oku


] }