4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

Kavimler Göçü Nedir? Kısa Bilgi

ilk turk devletleri

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan İlk Türk Devletleri kapsamında yer alan Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri konusu alt başlığı olan Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti konu anlatımı dahilindeki Kavimler Göçü Nedir? sorusunun cevabını kısaca aşağıdan okuyabilirsiniz. Kavimler Göçü Nedir? Batı Hunları Çiçi önderliğinde Çin’in ve Doğu Hunları’nın baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi. Çi-çi’nin ölümünden sonra yaklaşık 200 sene …

Devamını Oku

Türk Adının Anlamı Kısa Bilgi

ilk turk devletleri

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan İlk Türk Devletleri kapsamında yer alan Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı konusu alt başlığı olan Türk Adının Anlamı konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Türk Adının Anlamı 1)- Çin kaynaklarında “miğfer” anlamına gelmektedir.2)-Ziya Gökalp’e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek “Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı” demektir.3)- Danimarkalı Bilgin WAMBERY’e göre Türemekten (Türük) gelir. Buna göre Türk …

Devamını Oku

Güney Hun Devleti Kısaca

ilk turk devletleri

GÜNEY HUNLARI (48-216) Kuzey Hunlarını yıkan Sienpi akınları, daha sonra daha sonra Güney Hunlarına yönelerek, onların gittikçe güçten düşmelerine ve Çin egemenliğine girmelerine neden oldu. Çin hakimiyetine giren Güney Hunları, kısa ömürlü de olsa devletler kurarak varlıklarını 216 yılına kadar devam ettirdiler. Bir süre sonra Çin’in egemenliği altına girmek zorunda kaldılar. M.S.216 yılında Çin tarafından ortadan kaldırıldı. Her iki Hun …

Devamını Oku

Kuzey Hun Devleti Kısaca

ilk turk devletleri

KUZEY HUNLARI (48- 156) Kuzey Hunları bir yandan Çin, diğer yandan Siyenpilerle savaşmak zorunda kaldılar. Bu savaşlar, Kuzey Hunlarının giderek güçlerinin azalmasına neden oldu. Çin’in uzun süren saldırıları sonucu, Kaşgar, Yarkent gibi çok sayıda önemli şehirler ve ticaret merkezleri Çin’in eline geçti. Sonuçta, Kuzey Hun Devleti, M.S. 147-156 yıllarında Siyenpilerin istilâsı sonucu yıkıldı (156) . Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra, …

Devamını Oku

Büyük Hun Devleti’nin Parçalanması Kısaca

ilk turk devletleri

Büyük Hun Devleti’nin Parçalanması Kısaca Büyük Hun Devleti’nin Zayıflamasının Sebepleri: 1- Mete Han‘dan sonra tahta geçen Hakanların dirayetsizliği 2- İpek Yolunun Çinlilerin eline geçmesi 3- Hunların Çin karşısındaki üstünlüğünün kaybolması üzerine Çin’in ödediği ipek ve verginin kesilmesi, 4- Çinlilerin Türk devletini yıkmak için uyguladığı politikalar 5- İç çekişmeler İpek Yolu’nun denetimi Çinlilerin eline geçti (M.Ö.60). Türkler bundan ekonomik olarak büyük …

Devamını Oku

Mete (Mao-dun) Han Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Madde Madde

ilk turk devletleri

Büyük (Asya) Hun Devleti ( MÖ III. yy. – MS 216) Mete Han dönemi öncesinden Asya Hun Devleti’nin kuruluşu hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen tıklayınız. METE HAN (M.Ö. 209-174) – Hun ordusunun katıldığı bir sürek avında, babasını öldürerek Hunların başına geçti (M. Ö. 209). – Mete “imparator” karşılığı olarak “sonsuz genişlik, yücelik, ululuk” anlamına gelen Tan-hu (Şan-yü) unvanını aldı. …

Devamını Oku

Asya (Büyük) Hun Devleti’nin Kuruluşu Kısa Özet

ilk turk devletleri

Büyük (Asya) Hun Devleti ( MÖ III. yy. – MS 216) TEOMAN (TUMAN) DÖNEMİ (MÖ 220- 209) – Asya Hun Devleti‘nin bilinen ilk hükümdarı, Teoman’dır (Çin kaynaklarında Tu-man olarak geçer). – M.Ö. 220’de başa geçen Teoman, dağınık hâlde yaşayan Hun boylarını bir bayrak altında birleştirmeyi başardı. – Çin’in iç karışıklıklar içinde olmasından faydalanarak, Çin’in kuzey bölgesinde ki otlakları ele geçirdi. …

Devamını Oku

Karluklar Hakkında Kısa Bilgi

ilk turk devletleri

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Karluklar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Karluklar • Karluk adı “kar yığını” anlamına gelir. • II.Göktürk Devletinin yıkılmasında önemli bir rol oynadılar. • Talas Savaşında Müslümanların yanında yer aldılar ve İslamiyeti kabul ettiler. • Karahanlı Devletinin kurulmasında önemli rol oynadılar. • İslamiyeti …

Devamını Oku

Sibirler (Sabarlar) Hakkında Kısa Bilgi

ilk turk devletleri

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Sibirler konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Sibirler • Sabar “yoldan sapan, başıboş gezen” anlamına gelir. • 6.yy’da Kafkasya’da devlet kurdular. • Anadolu’ya 2. Türk akınlarını yaptılar. • Savaşçı özellikleri ve savaş araçları ile tanınırlar. • Bizans ve Sasanilerle mücadele ettiler. Avarlara …

Devamını Oku

Oğuzlar (Uzlar) Hakkında Kısa Bilgi

ilk turk devletleri

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Oğuzlar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Oğuzlar • Oğuz Kelimesinin Anlamı: Ok+(u)z birleşiminden oluşur. Ok kabile, boy demektir. “z” ise çoğul ekidir. Dolayısıyla Oğuz boylar anlamına gelir. Müslüman oğuza Türkmen denir • Orhun ve Selenga Nehri bölgesinde, Göktürk ve Uygur devletleri …

Devamını Oku


] }