4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

Kıpçaklar Hakkında Kısa Bilgi

ilk turk devletleri

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Kıpçaklar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Kıpçaklar • Moğol ve Çin kaynaklarında Kıpçak, Bizans kaynaklarında Kuman, Macar kaynaklarında Kun olarak adlandırılır. •Balkaş Gölü ile İrtiş Nehri arasında yaşıyorlardı. •Karahitay baskısı sonucu Karadeniz’in kuzeyine yerleştiler. •Burada Ruslarla mücadele ettiler. •Tuna’ya kadar olan …

Devamını Oku

Peçenekler Hakkında Kısa Bilgi

ilk turk devletleri

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Peçenekler konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Peçenekler • Balkaş Gölü civarında yaşarken, Karlukların baskısıyla Volga nehri civarına gittiler. Ancak Hazar ve Oğuzların baskısıyla Karadeniz’in kuzeyine yerleştiler. • Oğuz baskıları sonrasında Balkanlara gelen Peçenekler, burada Bizans için paralı askerlik yapsa da Selçuklulara …

Devamını Oku

Macarlar Hakkında Kısa Bilgi

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Macarlar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Macarlar • Avar ve Sibir baskısıyla Ural ve İtil Nehirleri civarında yaşadıkları yerlerden göç ederek, Macaristan’a yerleşmişlerdir. Germenlerle mücadele etmişlerdir. • Germenlerin doğuya ilerlemelerine engel olarak, Balkan kavimlerinin Germenleşmesini önlediler. • Slav toplulukların arasına girerek, …

Devamını Oku

Hazarlar Hakkında Kısa Bilgi

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Hazarlar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Hazarlar • Hazar Devleti Karadeniz’in kuzeyi ile Kafkaslar bölgesinde kuruldu. 7-10. yüzyıllar arasında hüküm sürdü. Hazarlar, Göktürk soyundandırlar.• Ülkelerinin İpek Yolu üzerinde olması sebebiyle ticarettte çok geliştiler.• Güçlü ordularıyla bölgede Hazar Barış Çağı‘nı yaşattılar.• Engin …

Devamını Oku

Bulgarlar Hakkında Kısa Bilgi

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Büyük Bulgar Devleti, Tuna Bulgar Devleti ve İtil Bulgar Devleti konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. BÜYÜK BULGAR DEVLETİ Bulgar adı ne anlama gelir? Karışmak anlamına gelir. Avrupa Hunları yıkılınca, Karadeniz’in kuzeyine çekilen Hunların Ogur Türkleri ile karışmasıyla ortaya çıkmışlardır.  6.yy’da Kubrat …

Devamını Oku

Avar Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Avarlar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Avarlar 4.yy sonlarında Orta Asya’da kurdukları devlet, Kök Türkler tarafından yıkılmışlardır. Batıya göç eden Avarlar Macaristan’da devlet kurmuşlardır. Franklar tarafından tarihten silinmişlerdir. Avarların Özellikleri – Hristiyanlığı benimsemişler ve benliklerini kaybetmişlerdir. – Avarların Türk Tarihindeki Yeri …

Devamını Oku

Orta Asya Türk Göçlerinin Sonuçları

Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerini kolaylaştıran etmenler; Türklerin göçebe yaşam sürmesi, vatandan çok bağımsız yaşama önem vermeleri ve atı evcilleştirmeleridir. Bu etmenlerle kolayca dünyanın çeşitli yerlerine yapılan göçlerin sonuçlarını Türk tarihi açısından, göç eden Türkler açısından ve göç edilen yerler açısından değerlendirmekte fayda vardır. Biz aşağıdaki maddeleri genel olarak yazıyoruz. Siz arzu ederseniz yukarıdaki maddelere göre bölümlere ayırabilirsiniz. Orta Asya’dan …

Devamını Oku

Ki-Ok (Kiyok) Dönemi Konu Anlatımı

Kİ-OK (KİYOK) DÖNEMİ (M.Ö. 174-160) Mete Han ölünce yerine geçen Ki-Ok devrinde Hun devleti gücünü korudu. 1-Yüeçiler ile Mücadele: Ki-Ok, babasının ölümünü vesile bilerek ayaklanan Yüeçileri heziyete uğrattı. Hunlar karşısında tutunamayan Yüeçiler, batıya göç ederek M.S.I. asırda Kuzeybatı Hindistan’da Kuşan Devleti’ni kurdular. 2-Çin İle İlişkiler : a)Ki-Ok, M.Ö. 166 senesinde Çin’e sefer düzenleyerek başkentteki imparatorluk sarayını yaktı. b)Bu sefer ardından Çin …

Devamını Oku

Mete Han Devri Ders Notu

METE HAN DEVRİ (M.Ö. 209-174) Mete Han’ın Tahta Çıkışı:  Mete, Teoman’ın büyük oğlu ve veliahdı idi. Fakat üvey annesi, erkek çocuğunun hükümdar olmasını istiyordu. Bu hedefle Teoman’ı etkileyerek, Mete’nin, Yüeçilere tutuklu olarak sevk edilmesini sağladı. Mete, babasının isteğine uyarak Yüeçiler ülkesine gitti. Fakat kurulan tuzağı daha sonra öğrendi. Babası, Yüeçiler üzerine sefere çıkmaya hazırlanırken, Mete, kaçıp kurtulmayı başarmıştı. Erkek çocuğunun …

Devamını Oku


] }