4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler 1. Kök Türk Alfabesi 2. Uygur Alfabesi 3. Soğd Alfabesi 4. Brahmi Alfabesi 5. Krill Alfabesi 6. Süryani Alfabesi 7. Arap Alfabesi 8. Latin Alfabesi 1- KÖKTÜRK ALFABESİ Türkçe’nin yazıldığı ilk alfabe, bugünkü veriler çerçevesinde Avrupa’da “runik” diye bilinen Köktürk alfabesidir. Bu alfabenin eskiyen Türk damgalarından doğduğu, bundan dolayı Türkler aracılığıyla bululunduğu kabul edilmektedir. Türkler …

Devamını Oku

Peçenekler ve Kumanlar Kısa Özet

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Peçenekler Peçenekler hiçbir zaman devlet kuramamışlardır. Don Nehri’nden Dinyeper’in batısına kadar bozkırlarda yaşamışlar ve coğrafi konumlarından ötürü Kiev Rus Knezliği ile ilişkiler kurmuşlardır. Özellikler Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. Malazgirt Savaşı’nda Bizans silahlı gücünde vazife almışlardır; fakat Büyük Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasına katkı sağlamışlardır. Çaka Bey ile İstanbul kuşatması konusunda ittifak yapmışlar, lakin Bizans …

Devamını Oku

Bulgarlar ve Sabirler Kısa Özet

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları BULGARLAR: Büyük Bulgar Devleti: Karadeniz’in kuzeyinde hayatını sürdüren Bulgar toplulukları Kubrat idaresinde hükümet kurmuşlardır. Kubrat vaktiyle hudutlarını genişletmişlerse de onun ölümünden ardından Hazar Devleti’nin baskısıyla bu hükümet parçalanmıştır. Tuna Bulgarları: Balkanlar‘da kurulmuşlardır. X. asırda Boris Han vaktiyle Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. Fakat Tuna Bulgarları kalabalık Slav toplulukları aralarında asimile olmuşlar ve benliklerini yitirmişlerdir. …

Devamını Oku

Kırgızlar Karluklar Türgişler Kısa Özet

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları KIRGIZLAR: 840 yılında Uygur Devleti’ni yıkan Kırgızlar, politik bir kuvvet haline gelerek Uygur’ların topraklarını elde etmişlerdir . Cengiz Han’a (Moğollara) itaat eden ilk ,Ötüken merkezli hükümet kuran son Türk devletidir. Ötüken bölgesini Moğollara bırakarak Orhun kültürünün yok olmasına sebep olmuşlardır. Uzun zaman Rus egemenliğinde kalmışlardır. 1990’da SSCB’nin dağılmasıyla müstakil Kırgızistan Devleti’ni kurmuşlardır. Not: Türk edebiyatının …

Devamını Oku

Akhunlar Avarlar Hazarlar Kısa Özet

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları AVARLAR: – Göktürklerin Apar dediği 552’de yıktığı Avar Hakanlığı tarihte Juan-Juan Devleti olarak da bilinmektedir. – Göktürklerin Orta Asya’dan Avarları kovması üzerine Avarlar, Kafkaslara geldi buradan Romanya ve Macaristan’a civarı ilerleyip Bizans’ı vergiye bağladılar. Türk tarihinde İstanbul’u ilk kez abluka eden Türk Devleti Avarlar’dır. – Bugünkü Slav topluluklarının oluşmasında mühim rol oynamışlardır. – En ünlü …

Devamını Oku

Kavimler Göçünün Sonuçları Madde Madde

KAVİMLER GÖÇÜ’ NÜN SONUÇLARI 375 senesinde Hunların bir takım barbar kavimleri batıya sürmesiyle başlayan ve tahmini bir asır civarı devam eden Kavimler Göçü, Avrupa tarihini derinden etkilemiştir. Bu göçün Avrupa’ya politik , dini ve etnik neticeleri olmuştur. Kavimler Göçü’nün sonuçları şu biçimde sıralanabilir: Hun saldırılarından korkarak kaçan barbar kavimler Roma’da karışıklıkların ve iç isyanların çıkmasına sebep oldu. Theodosius’un ölümü üzerine …

Devamını Oku

Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle İlişkileri Ders Notu

Lise 1 tarih dersi eski müfredatında yer alan Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle İlişkileri konusunu aşağıdan okuyabilirsiniz. Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle İlişkileri 1)- Türklerin Çin Kültürüne Katkıları: a)- Askerlik alanında b)- Hükümet Teşkilatında c)- At kültüründe(Atı evcilleştirmede) d)- Gök Yaradan inancıyla… Çinlileri etkilemişlerdir. 2)- Çinlilerin Türkleri Etkilediği Alanlar: a)- Tarım ve oturmuş kültür b)- Felsefe( Taoizm, Konfiçyüs ve Budizm) c)- Giyim… konularında …

Devamını Oku

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Kısa Kısa

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi içinde yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları’nın kısa özetlerini aşağıdan okuyabilirsiniz. Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Avarlar Yaşadığı Dönem: 4. yy Orta Asya 6 – 7. yy AvrupaKurulduğu Yer : Önceleri Orta Asya, Sonra Doğu ve Orta AvrupaÖnemli Devlet Adamları : Bayan KağanAvarların Özellikleri :– Hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kuran …

Devamını Oku

İlk Türk Devletleri Kısa Kısa

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi içinde yer alan İlk Türk Devletleri’nin kısa özetlerini aşağıdan okuyabilirsiniz.  İlk Türk Devletleri Asya (Büyük) Hun Devleti Yaşadığı Dönem: M.Ö. 3. yy M.S. 3. yy Kurulduğu Yer : Orta Asya Önemli Devlet Adamları : Teoman, Mete Han Asya Hun Devleti’nin Özellikleri : – Tarihte ilk bilinen Türk devletidir. – Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. – …

Devamını Oku

İtil Bulgar Devleti Özeti

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi dahilinde bulunan DİĞER TÜRK DEVLETLERİ ve TOPLULUKLARI konusunun alt başlığı olan Bulgarlar konusunu öğrenebilmek için işe Büyük Bulgar Devleti ile başlamak gerekir. Büyük Bulgar Devleti konu anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız. Ardından İdil Bulgar Devleti ders notunu aşağıdan okuduktan sonra, en son buraya tıklayarak Tuna Bulgar Devleti ders notunu buraya tıklayarak okumayı unutmayınız. …

Devamını Oku


] }