Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Kısa Kısa

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi içinde yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları’nın kısa özetlerini aşağıdan okuyabilirsiniz.

İçindekiler

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

Avarlar

Yaşadığı Dönem: 4. yy Orta Asya 6 – 7. yy Avrupa
Kurulduğu Yer : Önceleri Orta Asya, Sonra Doğu ve Orta Avrupa
Önemli Devlet Adamları : Bayan Kağan
Avarların Özellikleri :
– Hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kuran 2 Türk topluluğundan biridir.
– İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğudur.
– Macar-Hırvat, Romen ve Bulgar kültürü üzerinde izler bıraktılar.

Bulgarlar

Kurulduğu Yer : Volga ve Tuna ırmakları boyunca
Önemli Devlet Adamları : Kubat
Bulgar Devletlerinin Özellikleri :
– tgaBulgaristan’ı Volga-Kubat boylarında kurdular. Devamı niteliğindeki İtil Bulgarları Almuş Han zamanında İslamiyeti benimsediler.
– Bir kolları bugünkü Bulgaristan’a yerleşerek Hristiyan oldular. (Tuna Bulgarları)
– İstanbul’u kuşattılar.
– Hükümdarları “çar” ünvanı aldı.

Macarlar

Yaşadığı Dönem: 9. yy
Kurulduğu Yer : Önce Don nehri boyları sonra bugünkü Macaristan
Önemli Devlet Adamları : Arpad
Macarların Özellikleri :
– Hıristiyanlığı benimseyip asimile olmalarına rağmen Türkçe kökenli birçok sözcüğü dillerinde barındırırlar.

Hazarlar

Yaşadığı Dönem: 7. yy 9. yy
Kurulduğu Yer : Don Volga Kuzey Kafkasya
Önemli Devlet Adamları : Bulan, Ubaca, Menaşe II
Hazarların Özellikleri :
– Kafkaslarda Müslüman Araplarla savaştılar.
– Üst tabakanın çoğu Museviliği benimsemiştir.
– 8. ve 9. yy için Hazar Barışı denilmiştir.
– Ticaret oldukça gelişmiştir.
– Başkentleri İtil şehrinde çeşitli dini mekanlar yan yana yaşamıştır.
– Dini hoşgörü yargı sistemine de yansımıştır.
– Hakimler kurulunda Müslüman, Hıristiyan, Musevi ve Şaman yargıçlar bulunmuştur.
– Hazar Gölü’ne isimlerini verdiler.

Peçenekler

Yaşadığı Dönem: 9. yy 11. yy
Kurulduğu Yer : Karadeniz’in kuzeyi ile Balkanlar
Önemli Devlet Adamları : Turak
Peçeneklerin Özellikleri :
– Hiçbir zaman devlet kuramadılar.
– Ücretli asker olarak bazı devletlerin ordularında görev aldılar.
– Hıristiyanlığı benimsediler.

Kuman

Yaşadığı Dönem: 11. yy 13. yy
Kurulduğu Yer : İrtiş – Balkaş dolayları (Kıpçak Bozkırı) Macaristan
Önemli Devlet Adamları :
Kumanların (Kıpçak) Özellikleri :
– Rus prenslikleriyle mücadele ettiler.
– Moğolların Türkleşmesini sağladılar.
– Çeşitli devletlere asker ve yönetici olarak etkinlikte bulundular.
– Fiziki güzellikleriyle ünlüdürler.

Sibirler (Sabar)

Kurulduğu Yer : Orta Asya Batı Sibirya
Önemli Devlet Adamları : Balak Han, Boğarık Hatun
Sibirlerin (Sabar) Özellikleri :
– Üstün savaş aletlerini kullanmışlardır.
– Orta Anadolu’ya kadar ilerlemişlerdir. (Anadolu’ya akın yapan 2. Türk topluluğudur.)
– Hazarların çekirdeğini oluşturmuşlardır.
– Bugünkü Sibirya’ya isimlerini verdiler.

Türgeşler

Yaşadığı Dönem: 13.yy
Kurulduğu Yer : Orta Asya Batı Türkistan
Önemli Devlet Adamları : Baga Tarkan
Türgeşlerin Özellikleri :
– Emevilerle Maverünnehirde savaştılar.
– Orta Asya’nın Araplaşmasını engellediler.

Kırgızlar

Yaşadığı Dönem: 9. yy 10. yy
Kurulduğu Yer : Orta Asya
Kırgızların Özellikleri :
– Uygurları yıkmışlardır.
– Ötüken’i terk etmişlerdir.
– Moğollara boyun eğmişlerdir. Ötüken’in Moğolların eline geçmesine sebep oldular.

Karluklar

Kurulduğu Yer : Orta Asya
Karlukların Özellikleri :
– Gök-Türklerin yıkılmasında etkili oldular.
– Talas Savaşı’nda Müslüman Araplardan yana oldular.
– İslamiyeti kitle halinde kabul ettiler.
– Cengiz Han’a tabi olan ilk Türk-İslam topluluğudur.

OKUMA TAVSİYESİ: Diğer Türk Toplulukları


] }

About Hasan BURAN

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir