Tarih 1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 121 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 121 Cevapları Aşağıda verilen metinlerde Hz. Muhammed’in kişisel özellikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu metinlerin altına Hz. Muhammed’in hoşgörülü olma, güvenilir olma, doğruluk, adalet ve kararlılık gibi özelliklerini ait olduğu metnin altındaki noktalı yerlere yazınız. Hz. Muhammed Mekke’nin fethi gününde herkesi toplayıp kendisine 21 sene boyunca sert davranışları ve akıl almaz tutumlarıyla ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 120 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 120 Cevapları Yahudiler geleceği bildirilen son peygamberin varlığından neden çekinmiş olabilirler? Yahudiler kendi dinlerinin kendilerine geldiğine ve son peygamberin gelişi ile bu ayrıcalıklarının son bulacağına inanıyorlardı. Hz. Muhammed’in günümüze kadar farklı toplum ve dinlerce saygı ile anılmasının sebepleri neler olabilir? Hz. Muhammed’in kişilik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Güvenilir, dürüst, merhametli oluşu, kimsenin vicdani meselelerine karışmaması, özellikle ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 119 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 119 Cevapları Arap Yarımadası’nda İslamiyet öncesi büyük medeniyetlere sahip devletlerin kurulamamasında coğrafi konumunun etkisi olabilir mi? Açıklayınız. Arap Yarımadası’nda İslamiyet öncesi büyük medeniyetlere sahip devletlerin kurulamamasında coğrafi konumunun etkisi vardır. Zira büyük medeniyetler suyun bol, iklimin elverişli ve geçiş yolları üzerinde kurulmuştur. Büyük medeniyetler için etkileşim gerekir. Arap coğrafyası da geçiş noktasında olmadığından büyük medeniyetler ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 118 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 118 Cevapları CAHİLİYE DÖNEMİ Hz. Ömer diyor ki: “Cahiliye Devri’nde iken yaptığımız iki iş vardı ki onlar hatırıma geldikçe birine ağlarım, diğerine ise gülerim. Beni ağlatan o acı hatıra şudur: Kız evlatlarımızı diri diri toprağa gömerdik. Hiçbir şeyden haberi olmayan o masum yavrulara nasıl kıyardık, bilmem. Onu hatırladıkça yüreğim sızlar. Ciğerim parçalanır, ağlarım. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 116 Cevapları

islam tarihi ve uygarlığı

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 116 Cevapları İslamiyetin doğuşu sırasında Asya, Avrupa ve Afrika’da hangi inançların bulunduğunu tespit ediniz. İslamiyetin doğuşu sırasında Asya’daki dinler: Hristiyanlık, Putperestlik, Hanif İnancı, Mecusilik, Yahudilik, Veda Dini, Göktanrı Dini, Budizm, Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyüsçülük NOT: Altı çizili olanlar Cahiliye Devrinde Arap Yarımadasında da görülür. (Hanif İnancı sadece Arap Yarımadasında) İslamiyetin doğuşu sırasında Avrupa’daki dinler: Hristiyanlık, Paganizm ...

Devamını Oku

Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlk Türk Devletleri Ünitesi Cevapları

ekoyay yayınları 3

Bu eğitim-öğretim yılında 9. sınıflarda tarih ders kitabı olarak okutulan Ekoyay Yayınları Tarih 9 kitabında hemen hemen her sayfada en az 1 soru bulunmakta. Ekoyay Tarih 9 kitabı 3. Ünitesi olan İlk Türk Devletleri ünitesi içeriğinde bulunan soru ve etkinliklerin cevapları aşağıda sayfa sayfa ayrılarak www.tarihportali.net bünyesinde bulunan tarih öğretmenleri tarafından cevaplanmıştır. Faydalı olması dileğiyle. 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 113-114 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 113-114 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Değerli tarih öğretmenleri ve sevgili öğrenciler; Ekoyay Tarih 9 kitabı İlk Türk Devletleri ünitesinde bulunan tüm soruları cevaplandırdık ve ölçme değerlendirme sorularına geldik. www.tarihportali.net olarak başarılar diliyoruz. A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Türklerin ana yurtları Orta Asya’dır, bu bölge coğrafi açıdan sert bir ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 111 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 111 Cevapları Türgişlerin parayı kullanmaları onların hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır? Belirtiniz. Türgişlerin hakim olduğu coğrafya İpek Yolu üzerindedir. Dolayısıyla ticaret önemli bir gelir kaynağıdır. Ticaretle uğraşan devletlerinde kendi paralarını bastırmaları ekonomik ve siyasi bir gerekliliktir. Günümüzde Kırgız Türkleri varlıklarını nerede sürdürmektedirler? Belirtiniz. Türkistan coğrafyasında yaşamaktadırlar. (Özellikle Kırgızistan sınırları içinde)

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 110 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 110 Cevapları Oğuzların Türk tarihindeki önemleri hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. 1- Tarihte en çok devlet kuran Türk topluluğudur. Osmanlı ve Büyük Selçuklu Devleti gibi devrin en güçlü devletlerini kurmuşlardır. 2- Kalabalık kitleler halinde müslüman olmuşlardır. 3- Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamışlardır. 4- Hristiyan olupta benliğini kaybetmeyen Oğuz boyu Gökoğuzlardır. (Gagauzlar)

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 109 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 109 Cevapları 1. Peçenek ve Kıpçak Türklerinin birbirleriye mücadele etmesi Bizans’ın siyasi varlığını nasıl etkilemiş olabilir? Belirtiniz. Bizans’ın ömrünü uzatmıştır. Zira Peçenekler, Çaka Bey ve I. Kılıç Arslan ile ittifak yamış durumdadır. 2. Peçeneklerin Türk tarihi açısından önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. a- Hiç bir zaman devlet kuramamışlardır. b- Malzagirt Meydan Muharebesinde taraf ...

Devamını Oku