Tarih 1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 160 Cevapları

5

Ekoyay tarih 9 kitabı sorularını cevaplamaya devam ediyoruz, sıra da 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 160 Cevapları var. Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarını Gazneliler Devleti açısından değerlendiriniz. Dandanakan Savaşı’nın sonucunda Horasan Selçukluların eline geçti. Savaşı kaybeden Gazneliler, yıkılış sürecine girdi. (Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı bir devlet haline geldi.) Dandanakan Savaşı ile ilgili özet bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Devamını Oku

Gaznelilerin Yıkılmasında Etkili Olan Faktörler

türk-islam devletleri

Gaznelilerin Yıkılmasında Etkili Olan Faktörler 1- Dandanakan Savaşı, 2- Sultan Mahmut’tan sonra başa geçen hükümdarların dirayetsizliği 3- Geniş bir coğrafi bölgeye hükmetmeleri, 4- Bu bölgelerde farklı etnik kökenden olan bir çok milletin bulunması (Afgan, Hint, Fars, Arap, Türk), 5- Bu milletler arasında sosyal ve kültürel birliğin oluşturulmaması, 6- Ordu içerisinde farklı milletlere ait askerlerin bulunması yüzünden sık sık çıkan ayaklanmalar

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 159 Cevapları

5

www. tarihportali.net olarak derslerinizde size yardımcı olmaya devam ediyoruz. İşte; 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 159 Cevapları Gazneli Mahmut’un halifeden sultan unvanını alması, Gaznelilere siyasi bakımdan ne tür kazanımlar sağlamış olabilir? Söyleyiniz. Siyasi açıdan İslam devletleri arasında ön plana çıkmışlar ve saygınlıkları artmıştır. Gazneli Mahmut’un Hindistan seferlerinin siyasi, dinî ve ekonomik sonuçlarının neler olabileceğini tabloda boş bırakılan yerlere ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 158 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 158 Cevapları Yukarıda verilen metni drama tekniğine uygun olarak canlandırınız. Daha sonra iyi bir hükümdar, vezir ve komutanın vasıflarını aşağıya yazınız. Hükümdar:  Özü, sözü doğru ve yaradılışı seçkin olmalıdır. Bilgili, akıllı, halka iyi davranan, cömert, gözü tok ve gönlü zengin olmalıdır. En önemlisi adil olmalıdır. Vezir: İşine yürekten bağlı, bilgili, dürüst ve adil ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 157 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 157 Cevapları ile devam ediyoruz. Yusuf Has Hacip’e göre bir hükümdarda bulunması gereken özellikler neler olmalıdır? Söyleyiniz. Doğru sözlü, alçak gönüllü, güvenilir, bin düşünüp bir konuşan, adil olmalıdır. Halkını korumalı ve etrafında bilge insanlar bulundurmalıdır. Yukarıda verilen bilgilerden ve Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak tablodaki boşlukları doldurunuz.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 156 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 156 Cevapları ile sizlere yardımcı olmaya devam ediyoruz. Sitemize destek olmak adına lütfen beğendiğiniz konuları sosyal medya da paylaşınız. Günümüzde Türk dilinin geliştirilmesi ve yabancı etkilerden arındırılması amacıyla neler yapılmalıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız. – Geleceğimiz olan gençler bilinçlendirilmeli. – Dilimiz de ki yabancı kelimelerin kullanılmamasını sağlayıcı çalışmalar yapılmalı. (Kampanyalar, reklamlar, afişler, kamu spotları) – ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 155 Cevapları

5

Lütfen sitemizde yazılanlar haricinde kitabınızı okumayı ve bireysel araştırmalar yapmayı gözardı etmeyiniz. Ekoyay lise 1 tarih kitabı İlk Türk-İslam Devletleri ünitesi dahilinde bulunana soruları cevaplamaya devam ediyoruz. İşte; 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 155 Cevapları Yukarıda verilen görsellerden Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra mimari anlayışındaki değişim hakkında neler söylenebilir? İslamiyet, Türk şehirleri üzerinde ne tür değişimlere yol açmıştır? Açıklayınız. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 153 Cevapları

5

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 153 Cevapları 1. Bağdat, Balasagun, Kaşgar, Gazne, Buhara, Semerkant şehirlerini harita üzerinde bulunuz. Bu şehirlerin günümüzde hangi devletlerin sınırları içerisinde olduğunu tespit ediniz. Bağdat günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir; — Irak Balasagun günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir; — Kırgızistan Kaşgar günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir; — Çin Gazne günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir; ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 152 Cevapları

5

Ekoyay lise 1 tarih kitabı İlk Türk-İslam Devletleri ünitesi dahilinde bulunana soruları cevaplamaya devam ediyoruz. İşte; 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 152 Cevapları Tolunoğulları ve İhşidiler devletlerinin siyasi açıdan uzun ömürlü olamamalarının bu devletlerin demografik yapısıyla ilgisi var mıdır? Açıklayınız. Öncelikler “demokrafik yapı nedir” açıklamak gerekir. Bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu inceleyen bilim dalıdır. Bu açıklama sonrası; ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 151 Cevapları

5

Ekoyay tarih 9 kitabı cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Ekoyay tarih kitabı 5. ünitesi olan İlk Türk-İslam Devletleri ünitesindeyiz. İşte 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 151 Cevapları Tolunoğulları yaptıkları hizmetler ile Mısır üzerinde ne tür etkiler bırakmış olabilirler? Açıklayınız. Soruyu cevaplamadan önce ders kitabınızı okumanızı tavsiye ederiz. Arzu ederseniz Tolunoğulları ile ilgili şu 2 yazıyı okuyabilirsiniz. Tolunoğulları Kısa Özet ...

Devamını Oku