Kabileden Devlete (MÖ 7500-MÖ 350)

Kabileden Devlete (MÖ 7500-MÖ 350)

Avcılık ve toplayıcılık ile yaşamını devam ettiren ilk insanlar doğla örgütlenme biçimi olan klan şeklinde yaşamışlardır. Zamanla tarım faaliyetine başlayıp, yerleşik hayata geçince nüfus artmış örgütlenme biçimide değişmiştir.

Kabileden Devlete  (MÖ 7500-MÖ 350)
İlk yerleşim yerleri (Temsilî)

İlk tarım toplumlarında ekonomik ve sosyal organizasyonun temel birimi 10-50 aileden oluşan topluluklardır. Hayat standartları avcı ve toplayıcılara göre daha gelişmiş olan bu topluluklar zamanla büyüyerek kabile topluluğunu oluşturmuşlardır.Bu topluluklar gereksinimlerinden fazla tarımsal ürün üreterek ticaret faaliyetlerine başlamıştır. Anadolu’da Urartular, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Mezopotamya’da Sümerler, Babil ve Akadlar kabile konfederasyonundan oluşmuştur.

Kabile konfederasyonları zamanla şehir devletlerine dönüşmüş, Mısır’da “nom”, Sümerlerde “site”, İyon ve Dorlarda “polis” adı verilen şehir devletleri kurulmuştur.

Devletlerin siyasi örgütlenmeleri coğrafi yapıları ile ilgilidir. Yunan Yarımadası’nın coğrafi yapısı merkezi bir devletin kurulmasını zorlaştırdığından şehir devletleri şeklinde örgütlenilmiştir. (Atina, Sparta, Korint, Tebai) Mezopotamya ve Anadolu’da ise konargöçer kabileler yerleşik toplumlar üzerine akınlar yaparak o bölgeyi ele geçirmişlerdir. Zamanla buradaki yerleşik kabilelerin üstün kültürünü alan konar-göçerler, Sümerler ve Babiller gibi devletler kurmuştur.

İlk Çağ’da kolonicilik faaliyetleri Fenike, İyon ve Asurlarda görülmüştür. Koloni ülkeleri dışında ele geçirilen toprakları ticari faaliyetlerde kullanmaktır. İyonlar ve Fenikeliler deniz, Asurlar kara koloniciliğinde gelişmiştir. Bu faaliyetler kültürel etkileşimi de arttırmıştır. Asurlar Anadolu ile ticaret yaparken Anadolu insanına yazıyı öğretmiş ve Anadolu’da tarih çağlarının başlamasını sağlamışlardır.

İlk Çağ medeniyetlerinde şehir devletlerinin başında kral ya da feodal yöneticiler bulunmuştur. Maden (özellikle demir) kullanımı, atın evcilleştirilmesi ve mahir kumandanlar sayesinde bazı krallıklar imparatorluğa dönüştü. Bu imparatorluklardan bazıları ele geçirdiği topraklardaki kişi ve kültürleri dışlamayıp devlet sistemi içinde kullanarak kuşatıcı imparatorluk oldular. (Örnek: Hititler) Bazı imparatorluklarda ele geçirdikleri bölgelerin zenginliklerini yağmaladılar. (Yeni Asur, Babil)


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

3 Yorumlar

  1. Çok faydalı oldu teşekkürler.

  2. Gerçekten çok işime yaradı. Hazırlayanın eline sağlık .

  3. Ben hiçbir şey anlamadım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir