İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağı

İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağı

İlk Çağ’da Mezopotamya, Mısır, Anadolu’da gemiş alanlara hükmeden siyasi organizasyonlar ortaya çıkmıştır. Bu siyasi organizasyonların yönetim biçimlerinde birbirine benzer ver farklı yönler görülmüştür.

Medeniyet Devlet Yönetim Şekli Özellikleri
Anadolu Hititler Teokratik Monarşi Hititlerde kralların, gücünü tanrıdan aldığına inanılır ve emirleri tanrının emriymiş gibi görülürdü.
Urartular Teokratik Monarşi Krallar yaptıkları işleri tanrıları “Haldi” adına yaparlardı.
İyonlar Monarşi+Aristokrasi Din adamları ve kâhinlerin, krallar üzerinde etkisi olsa da soyluların yani aristokrat sınıfın yönetimdeki etkisi daha büyüktü.
Yunan Girit Aristokrasi Ülke soylular ve kral tarafından yönetilirdi. Yöneticiler; sanat, ticaret, din gibi hemen her konuda söz sahibi olup egemen sınıfı oluştururdu. Yöneticilerin din adına söz sahibi olması yönüyle yönetimleri teokratikti.
Mezopotamya Sümer Teokratik Monarşi Sümerlerde yönetici olan “Ensi”ler (Patesi) yani rahip-krallar; başrahip, başyargıç ve başkomutandı. Zigguratları yöneten rahip sınıfı, kentin yöneticileri üzerinde etkiliydi.
Asur Teokratik Monarşi Kral, büyük tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olup onlar adına ülkeyi yöneten rahip krallardı.
Babil Teokratik Monarşi
Babil-Hammurabi Mutlak Monarşi Gücünü kanun ve askerlerine dayamıştır.
Elam Teokratik Monarşi Krallarını ve prenslerini hem yönetici hem de din adamı kabul ederlerdi.
İran Pers Teokratik Monarşi Krallar kendilerini Tanrı Ahuramazda’nın yeryüzündeki vekilleri olduklarını belirtir
Mısır Mısır Teokratik Monarşi Başlangıçta tanrı olarak görülmeyen firavunlar ilerleyen dönemlerde tanrı olarak görülmeye başlanmıştır.

İlk Çağ’dİlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağıa yaşayan medeniyetlerin çoğu monarşiyle yönetiliyordu. güçlerinin meşruiyet kaynağı tanrısaldı. Soy kavramı da önemliydi. Başa geçen soy, bir önceki soy ile akrabalık ilişikisi kurmak veya akraba olduklarını iddia etmek zorunda kalıyordu.


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

3 Yorumlar

  1. yönetim şekillerini anlamamıştım teşekkürler hocam

  2. Özet için teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir