Tarih 1

Aynı Calut Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Moğolların yenilmezlik ünvanlarını kaybettikleri Sultan Kutuz ve Baybars’ın büyük başarısı Aynı Calut Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Maddeler halinde Aynı Calut Savaşı ne zaman olmuştur? 3 Eylül 1260 Aynı Calut Savaşı kimler arasında olmuştur? Moğollar (İlhanlılar) X MemluklerKomutanlarKetboğa X Sultan Kutuz ve BaybarsAynı Calut neresidir?Filistin’de Nablus ile Beysân arasında yer alan küçük bir mevki İki tarafın asker sayısıMoğollar 10.000 X Memlükler ...

Devamını Oku

Hıttin Savaşı’nın Sebepleri ve Sonuçları

I. Haçlı Seferi sonrası Kudüs’te bir Haçlı Krallığı kurulmuştu. Müslümanlara Kudüs yolunu açan Hıttin Savaşı nın Sebepleri ve Sonuçları. TAVSİYE LİNK: 1. Haçlı Seferinin Gelişimi, Sonuçları ve Önemi Hıttin Savaşının Tarihi4 Temmuz 1187TaraflarıKudüs Krallığı X EyyubilerKomutanlarKudüs Krallı Kral Lüzinyanlı Guy X Selahaddin EyyubiYeriTaberiye Gölünün batı yakasında Taberiye kalesi yakında bulunan Hıttin köyü / tepesi Hıttin Savaşı Hıttin Savaşının Sebebi Chatillon’lu ...

Devamını Oku

Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri Kısaca

Türkler tarih boyunca Mısır’a 5 devlet döneminde sahip olmuş. Mısır’da 4 devlet kurmuştur. Bu yazımızın konusu Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri Özet Tolunoğulları (868-905) Kurucusu: Toluoğlu AhmedKurulduğu Yer: MısırBaşkenti: FustatHakimiyet Sahası: Mısır, Filistin, SuriyeEn Parlak Dönemi: Humavareveyh dönemiTolunoğulları bir Tevaif-i Mülk Devletidir.Toluoğulları döneminde Mısır “Altın Çağı”nı yaşamıştır. Tarımı ve ticareti geliştirmek için tedbirler alınmıştır.Günümüze ulaşan en önemli mimari eserleri Kahire’de ...

Devamını Oku

Babek İsyanı Hakkında Bilgi

Abbasi Halifeleri Memun ve Mutasım dönemlerinde Azerbaycan’da 20 yıl süren dini ve siyasi içerikli Babek İsyanı Hakkında Bilgi Babek İsyanı Babek İsyanının Sebebi İslam öncesi İran’da ortaya çıkan Mazdek’in sapkın fikirleri çeşitli dönemlerde İslamiyet’e yansıtılmaya çalışıldı. Bunlardan biri de Babek’in mensubu olduğu Hürremiyye hareketidir. Babek’in isyanının temel sebebi fikirlerini yayma çabasıdır.Emin ile Memun arasında devam eden halifelik mücacadelesinin yarattığı ortamdan ...

Devamını Oku

Beytül Hikme Hakkında Bilgi

İslam tarihinin şüphesiz en önemli eğitim yuvası Beytül Hikme Hakkında Bilgi Beyt’ül Hikme nedir?Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan eğitim kurumu ve kütüphane.Beyt’ül Hikme ne anlama gelir?Bilgelik EviBeyt’ül Hikme hangi dönemde kuruldu?AbbasilerBeyt’ül Hikme hangi halife döneminde kuruldu?Halife MemunBeyt’ül Hikme nerede kuruldu?Bağdat Beyt’ül Hikme Beyt’ül Hikme’nin ilk kuruluşu Halife Mansur dönemine dayanır. Harun Reşid döneminde gelişmeye başlamış, asıl sıçramayı ise Halife Memun döneminde ...

Devamını Oku

Avasım ve Samarra Hakkında Kısa Bilgi

Abbasiler döneminde Türklerin yerleştirildiği iki önemli askeri alan olan Avasım ve Samarra Hakkında Kısa Bilgi Avasım Hangi halife döneminde kurulmuştur? Harun Reşid Avasım hangi devlete karşı kurulmuştur? Bizans İmparatorluğu Avasım eyaletinin kurulma amacı nedir? Bizans saldırılarına karşı İslam dünyasını korumak amacıyla tampon bölge olarak kurulmuştur. Avasım neresidir? Avasım şehirleri hangileridir? Adana, Antakya, Tarsus, Maraş, Malatya vs. Avasım Nedir? Abbasi Halifesi ...

Devamını Oku

Tevaif-i Mülk Devletleri Nedir?

Abbasi Devleti‘nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ile illere gönderilen valilerin (Emir’ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülk Devletleri denir. DİKKAT: Abbasiler döneminde, Endülüs Emevileri sonrası İspanya’da, Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu’da görülmüş olan siyasi parçalanmışlığa Tevaif-i Mülk denir. Mısır’da Kurulanlarİran’da Kurulanlar Kuzey Afrika’da KurulanlarTolunoğulları (Mısır’da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) Tahiriler (821-873)Ağlebiler İhşitler (Akşitler) ...

Devamını Oku

Şuubiye Hareketi Kısaca

Bu yazımızın konusu Emeviler döneminde mevali politikasına karşı tepki olarak doğan Şuubiye Hareketi Kısaca Şuubiye kelime anlamıMillet ile ilgili, kabile ile ilgili anlamına gelir.Şuubiye hareketi neye tepki olarak çıkmıştır?Mevali politikasına tepki olarak doğmuştur.Şuubiye Hareketi hangi dönemde ortaya çıkmıştır?Emeviler döneminde Şuubiye Hareketinin Tanımı Şuubiye Hareketi Nedir? Emeviler döneminde ortaya çıkan Abbasiler döneminde daha da yoğunlaşan Arap olmayan müslümanların (özellikle İranlılar ve ...

Devamını Oku

Mevali ve Mevali Politikası Nedir?

Cahiliye Devri’nden kalma bir kavram olan ve Emeviler döneminde devlet politikası haline gelen İslamın özüne aykırı bir uygulama olan Mevali ve Mevali Politikası Nedir? sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Mevali kelimesinin anlamı nedir?Azadlı köleMevali politikası hangi dönemde uygulanmıştır?EmevilerEmeviler döneminde kimlere mevali denir?Arap olmayan müslümanlara. (Özellikle Türkler ve İranlılara) Mevali Nedir? Kökü Cahiliye Devrindeki soy üsütünlüğü anlayışına dayanan Mevali “azadlı köle” anlamına ...

Devamını Oku

Ömer bin Abdülaziz Döneminin Önemli Olayları

Emevi halifeleri arasında Emevi gibi davranmayan “5. Halife” ve II. Ömer olarak adlandırılan Ömer bin Hattab’ın torunu Leyla’nın oğlu Ömer bin Abdülaziz Döneminin Önemli Olayları Halifelik sırasıİslamın 8. halifesiHalifelik tarihi717-720Ömer bin Abdülaziz’e neden 5. halife denir?Dört halife devrinde olduğu gibi seçimle halife olduğu içinÖmer bin Abdülaziz’e neden II. Ömer denir?Halifelik anlayışı Ömer bin Hattab’a benzediğinden Ömer bin Abdülaziz II. Ömer ...

Devamını Oku