Tarih 1

Bedir Savaşı Kısaca Özeti

9. sınıf tarih İslamiyet’in Varoluş Mücadelesi konusu dahilinde bulunan Bedir Savaşı Kısaca Özeti ile sizlerleyiz. Bedir Savaşı’nın Tarihi: 624 (Hicri 2 yılı) Bedir Savaşı’nın Tarafları: Müslümanlar X Müşrikler Bedir Savaşı’nda Müslüman Ordusunun Mevcudu: 305 yada 313 kişi Bedir Savaşı’nda Müşrik Ordusunun Mevcudu: 1000 kişi Bedir Savaşı’nın Sebepleri Müslümanların Mekke’de bıraktıkları mallarının müşrikler tarafından yağmalanması. Müslimanların Şam ticaret yolunu tehdit etmesi. ...

Devamını Oku

Medine Sözleşmesinin Önemi

Bu yazımızda 622 yılında Peygamber efendimizin Medine’de yaşayan Yahudiler ile yaptığı Medine Sözleşmesinin Önemi üzerinde duracağız. 622 yılında Hicret gerçekleştiğinde Medine’de; • Muhacir ve ensardan meydana gelen Müslümanlar• Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza’dan meydana gelen Yahudiler• Henüz Müslüman olmamış Araplar ve sayıları az olan Hristiyanlar bulunmaktaydı. Hz. Muhammed, Medine’de yaşayan Yahudilerle Medine Sözleşmesi‘ni imzaladı. Medine Sözleşmesine göre; Medine ...

Devamını Oku

Akabe Biatları Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

Bu yazımızda Medine’den gelenler ile Peygamberimiz arasında gerçekleşen 9. Sınıf tarih İslamiyet Yayılıyor konusu dahilinde yer alan Akabe Biatları Hakkında Maddeler Halinde Bilgi vermeye çalışacağız. I. Akabe Biatı 1. Akabe Biatının Tarihi İslamiyetin 12. yılında (621) 1. Akabe Biatına Katılan Kişi Sayısı 12 1. Akabe Biatına Katılanların Başkanı Esad bin Zurare Bir sene önce Mekke’ye 3 kilometre mesafede Akabe mevkiinde ...

Devamını Oku

Medine Sözleşmesi Kısa Özet

Medine Sözleşmesi Kısa Özet 9. sınıf tarih dersi İslamiyet Yayılıyor konusu içerisinde yer almaktadır. Yazımızın içeriğinde Medine Sözleşmesi ile ilgili aradığınız pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Medine Sözleşmesi Kimler Arasında Yapıldı? Medine’de yaşayan Hz. Muhammed (SAV) liderliğindeki müslümanlar ile Medine’de yaşayan Yahudiler arasında 622 yılında yapılmıştır. Medine Sözleşmesinin Diğer İsimleri Nelerdir? Medine Anayasası, Medine Vesikası, Medine İmtiyazı olarakta adlandırılır. Medine ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih İslamiyet Yayılıyor

9. Sınıf tarih dersi İslam Medeniyeti’nin Doğuşu ünitesi dahilinde yer alan İslamiyet Yayılıyor özeti ile sizlerleyiz. Bu konu öncesinde aşağıdaki tavsiye linki okumanız konu bütünlüğü açısından faydalı olacaktır. TAVSİYE LİNK: İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir? CEVAP: Mekkeli Müşriklerin İslamiyete Karşı Çıkmalarının Nedenleri Peygamberimize 610 yılında ilk vahiy geldi ve İslamın tebliği ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Oğuzlar (Uzlar)

24 oğuz boyu şeması

Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzlar, Oğuz Han’ın 6 oğlu ve onların 4’er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun, ayrı adı ve unvanları vardır. 24 oğuz boyu şeması En kalabalık Türk topluluğu olan Oğuzlar, uzun süre Göktürk ve Uygur devletlerinin egemenliğinde yaşamışlardır.X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti adıyla kendi devletlerini kurmuşlardır.Devletleri yıkılınca, Oğuzların bir bölümü Avrupa’ya göç ederek Hristiyanlaşmıştır. Geriye ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Kıpçaklar

– Kıpçaklar, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biridir. KIPÇAKLAR (KUMANLAR) (1050 – 1239) 10. yüzyıldan itibaren Karadeniz’in kuzeyine hakim oldular.Karadeniz’in kuzeye Kıpçak Bozkırları (Deşti Kıpçak) denir.Rup prenslikleri ile mücadele ettiler. Bu mücadeleleri İgor Destanı‘na konu oldu.Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut Hikayelerine konu olmuştur. 1091’de Bizans ile anlaşarak Peçeneklere büyük darbe vurdular.Macarların etnik yapısının oluşmasında ve Romanya Devleti’nin kurulmasında etkili ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Peçenekler Özet

Peçenekler, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biridir. Peçenekler Balkanların kuzeyine yerleşmişler ve Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı’nda, Bizans ordusundaki Peçenek Türkleri, Selçuklu tarafına geçerek savaşın seyri üzerinde etkili olmuşlardır.Rusların Karadeniz’e inmesini engellemişlerdir. İstanbul’u kuşatmayı planlayan İzmir Beyi Çaka Bey ile Peçenekler ve Selçuklular ittifak yaparak Bizans’ı üçlü baskı altına almışlardır. Bu baskıdan kurtulmak isteyen Bizanslılar, ...

Devamını Oku

Bulgarlar Özellikleri Maddeler Halinde

Bulgarlar, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biridir.Hunlar ve Ogurların karışması ile Bulgarlar ortaya çıkmıştır. (Bulgar, karışmak anlamına gelir.) Büyük Bulgar Devleti (630-665) 6. yüzyılda Karadeniz ve Hazar Denizi’nin kuzeyine (Dinyeper ve Volga arasına) yerleşerek Kubrat (yada Kurt) liderliğinde güçlü bir devlet kurdular. (Büyük Bulgar Devleti – Magna Bulgaria)Devlet tam anlamıyla I. Kök Türk Devleti‘nin yıkılması ile kurulmuştur.Kubrat’ın ölümü ...

Devamını Oku

Türgişler Hakkında Kısa Bilgi

Türgişler 659-766 tarihleri arasında Batı Türkistan’da hüküm sürmüştür. Bu yazımızda Türgişler Hakkında Maddeler Halinde Kısa Bilgi vermeye çalışacağız. Türgiş Devleti’nin Kuruluşu I. Kök Türk Devleti‘nin batı kanadında yaşayan Türkişler I. Kök Türk birliğinin zayıflaması ile bağımsız hareket etmeye başladılar. (630 sonrası)698 yılına kadar bağımsız hareket etselerde Bolçu Savaşı‘nda II. Kök Türk Devleti ayguçisi Bilge Tonyukuk’a mağlup oldular.711 yılında Bilge ve ...

Devamını Oku