Tarih 1

Tarihi Olay Nedir? Tarihi Olaya 10 Örnek

Tarihi Olay Nedir? İnsanlığı etkileyen sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve dînî alanlarda meydana gelen, başlangıcı ve bitişi beli olan gelişmelere olay denir. Tarihi Olaya 10 Örnek Malazgirt Meydan Muharebesi Fetret Devri Dumlupınar Denizaltısının Batması Hudeybiye Barış Antlaşması Hicret II. Viyana Kuşatması Roma İmparatorluğu’nun İkiye Bölünmesi Kabakçı Mustafa İsyanı 1929 Dünya Ekonomik Krizi (Kara Perşembe) Genç Osman’ın katli Vakayı Hayriye (Yeniçeri ...

Devamını Oku

Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Nedir?

Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Tarihi Olay Tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Kendine has özelliklere sahiptir, somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. Olayların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir.  Tarihi Olay Örnekleri Tekerleğin icadı Yazının icadı Kadeş Antlaşması, M.Ö. 1259 Talas Savaşı, 751 Malazgirt Savaşı, 1071 Miryakefelon Savaşı, 1176 Yassıçemen ...

Devamını Oku

Tarih Nedir? Tarihin Konusu Nedir? Örnekler

Tarih Nedir? Geçmişte yaşamış insan topluluklarının; birbirleriyle olan ilişkilerini, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dini faaliyetlerini, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı ve objektif (nesnel – tarafsız) olarak inceleyen bir sosyal bilim dalıdır.   Tarihin Konusu Nedir? İnsanların geçmişteki siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, kültürel ve dini vs faaliyetleridir. KÜLTÜREL FAALİYETLER : Gelenekler, kıyafetler, edebi eserler, sanat eserleri vb. ...

Devamını Oku

Tarih Biliminin Özellikleri Maddeler Halinde

Tarih Biliminin Özellikleri İnsanlar tarafından meydana getirilen olaylar ve faaliyetler incelenir. Geçmişteki olaylar incelenir. Belgelere dayalıdır. Yer ve zaman belirtilmelidir. Sebep sonuç ilişkisi olmalıdır. Tarihi olaylar tekrarlanamazlar, tekrarlanamadığı için de deney ve gözlem yapılamaz. Olayın meydana geldiği devrin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir. Araştırma mümkün olduğunca olayın geçtiği yerde yapılmalıdır. Objektif (tarafsız-nesnel) olunmalıdır. Değişmez kural ve yasalara ulaşmak mümkün ...

Devamını Oku

İbn-i Rüşd Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İbn-i Rüşd 1126 yılında Kurtuba’da doğmuştur.Fizik, Matematik, Tıp, Astronomi, Felsefe ve Edebiyat bilimleriyle ilgilenmiştir.Batı da Averroes ismiye bilinir.En önemli eserleri; Külliyat, Mukaddemat, Kitab-ül Hayevan, Tehafüt-üt Tehafüt, Metafizik Şerhi, Makhale fi Cevher il-Felek, Zaruri, Nihayet-ül- Müctehid, Et-Tah-sil, Külliyat fit Tıp’tır.Gözün retina tabakasının işlevini açıklamıştır.Yaptığı gözlemlerle güneş lekelerini ilk defa gözlemleyen bilgindir.Ünlü Astronom Batlamyus’un evren modelini eleştiren İbn-i Rüşd, yeni gezegen modellerinin ...

Devamını Oku

İmam Gazali Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İmam Gazali, Horasan’ın Tus şehrinde doğmuştur.Avrupa’da Algazel ismiyle tanınır.Lâkabları, Hüccet-ül-İslam ve Zeyüddin‘dir. Fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe alanlarında çalışmıştır.457 eseri bulunmaktadır ve bunlardan 75 tanesi de günümüze kadar ulaşmıştır. En ünlü eseri “İhyâü Ulûmi’d-Din”dir.Bağdat Nizamiye Medresesi’nde başmüderrislik yapmıştır. İmam Gazali İslam Medeniyetinde Alimler EK BİLGİ: Gazali hem kabilecilik anlayışına hem de körü körüne kabul edilen mezhepçiliğe karşıdır. Kişinin kendi mezhebini ...

Devamını Oku

İbn-i Sina Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Ay’daki büyük kraterlere genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanlarının isimlerini vermektedir. Bu isimler arasında yer alan Türk İslam bilginlerinden İbn-i Sina Hakkında Maddeler Halinde Bilgi 980 yılında Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde doğmuştur. Fıkıh, kelam, mantık, felsefe, tıp, astronomi, botanik, biyoloji, jeoloji ve matematik bilimleriyle uğraşmıştır. İbn-i Sina, Batı’da Avicenna, İslam âleminde ise Şeyh el-Reis ...

Devamını Oku

Farabi Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

İslam tarihinin en önemli alimlerinden olan 870-950 tarihleri arasında yaşayan Farabi Hakkında Maddeler Halinde Bilgi TAVSİYE LİNK: İslam Medeniyetinde Alimler Farabi Asıl adı Muhammed’dir. Kazakistan’da Farab şehrinde doğduğundan “Farabi” olarak anılır.Avrupa’da Alfarabius, Abunazar isimleri ile tanınır.Aristo mantığını çok iyi açıklaması dolayısıyla “Muallim-i Sani” (ikinci öğretmen) de denir.İslam dünyasında siyaset felsefesinden söz eden ilk filozoftur.Felsefe, mantık, matematik, tıp, botanik ve müzik ...

Devamını Oku

İslam Medeniyetinde Alimler

Hiç bir medeniyet kendi başına var olamaz, olgunlaşamaz. Mutlaka diğer medeniyetler ile etkileşime girmesi gerekir. İslam Medeniyeti de diğer medeniyetlerden etkilenmiştir. İslam Devleti’nin 4 Halife ve Emeviler döneminde İspanya’dan Orta Asya’ya kadar uzanan sınırlara sahip bir devlete dönüşmesi İslam Medeniyetinin de beslenebileceği havzayı genişletmiştir. Özellikle Mısır, Suriye, Irak ve İran’ın İslam sınırları içerisine girmesi ile İslam Medeniyeti farklı diller, kültürler ...

Devamını Oku

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 Elbistan Savaşı kimler arasında yapılmıştır?Moğollar X MemlüklerKomutanlarTatavun ve Toku Noyan X BaybarsAskeri mevcutMoğollar 30.000 X Memlükler 20.000 Elbistan Savaşı’nın Sebebi Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu’ya hakim olan Moğollar’a karşı Anadolu Selçuklu Devleti Veziri Pervane’nin Memluk Sultanı Baybars’ı Anadolu’ya davet etmesi. Elbistan Savaşı’nın Sonuçları Sultan Baybars büyük ...

Devamını Oku