Tarih 1

Tevaif-i Mülk Devletleri Nedir?

Abbasi Devleti‘nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ile illere gönderilen valilerin (Emir’ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülk Devletleri denir. DİKKAT: Abbasiler döneminde, Endülüs Emevileri sonrası İspanya’da, Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu’da görülmüş olan siyasi parçalanmışlığa Tevaif-i Mülk denir. Mısır’da Kurulanlarİran’da Kurulanlar Kuzey Afrika’da KurulanlarTolunoğulları (Mısır’da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) Tahiriler (821-873)Ağlebiler İhşitler (Akşitler) ...

Devamını Oku

Şuubiye Hareketi Kısaca

Bu yazımızın konusu Emeviler döneminde mevali politikasına karşı tepki olarak doğan Şuubiye Hareketi Kısaca Şuubiye kelime anlamıMillet ile ilgili, kabile ile ilgili anlamına gelir.Şuubiye hareketi neye tepki olarak çıkmıştır?Mevali politikasına tepki olarak doğmuştur.Şuubiye Hareketi hangi dönemde ortaya çıkmıştır?Emeviler döneminde Şuubiye Hareketinin Tanımı Şuubiye Hareketi Nedir? Emeviler döneminde ortaya çıkan Abbasiler döneminde daha da yoğunlaşan Arap olmayan müslümanların (özellikle İranlılar ve ...

Devamını Oku

Mevali ve Mevali Politikası Nedir?

Cahiliye Devri’nden kalma bir kavram olan ve Emeviler döneminde devlet politikası haline gelen İslamın özüne aykırı bir uygulama olan Mevali ve Mevali Politikası Nedir? sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Mevali kelimesinin anlamı nedir?Azadlı köleMevali politikası hangi dönemde uygulanmıştır?EmevilerEmeviler döneminde kimlere mevali denir?Arap olmayan müslümanlara. (Özellikle Türkler ve İranlılara) Mevali Nedir? Kökü Cahiliye Devrindeki soy üsütünlüğü anlayışına dayanan Mevali “azadlı köle” anlamına ...

Devamını Oku

Ömer bin Abdülaziz Döneminin Önemli Olayları

Emevi halifeleri arasında Emevi gibi davranmayan “5. Halife” ve II. Ömer olarak adlandırılan Ömer bin Hattab’ın torunu Leyla’nın oğlu Ömer bin Abdülaziz Döneminin Önemli Olayları Halifelik sırasıİslamın 8. halifesiHalifelik tarihi717-720Ömer bin Abdülaziz’e neden 5. halife denir?Dört halife devrinde olduğu gibi seçimle halife olduğu içinÖmer bin Abdülaziz’e neden II. Ömer denir?Halifelik anlayışı Ömer bin Hattab’a benzediğinden Ömer bin Abdülaziz II. Ömer ...

Devamını Oku

Emeviler Dönemi Önemli Olayları

Peygamber Efendimizin vefati ile başlayan Dört Halife Dönemi Hz Ali’nin şehadeti ile sona erdi. Muaviye ile başlayan 661-750 tarihleri arasında Emeviler hüküm sürdü. Bizde bu yazımızda Emeviler Dönemi Önemli Olayları konu aldık. Emeviler Dönemi Fetih Hareketleri – İstanbul iki kez kuşatıldı ama alınamadı.– Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı.– İspanya fethedildi.– Kafkaslar ve Maveraünnehir bölgesinde bazı Türk bölgeleri ele geçirildiyse de Hazarlar ...

Devamını Oku

Nehrevan Savaşı Özet

Nehrevan Savaşı Özet konumuzda Hz. Ali döneminde gerşekleşen bir iç savaş olan Nehrevan Savaşının tarihi, tarafları, sebebi ve sonucu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Nehrevan Savaşının Tarihi658 (Hicri 38)Nehrevan Savaşının TaraflarıHz Ali X HaricilerKomutanlarHz Ali X Abdullah b. Veheb Nehrevan Savaşı Nehrevan Savaşının Sebebi Hakem olayı sonrası ortaya çıkan Haricilerin devletin otoritesini sarsacak davranışlar sergilemeleri, Hz Ali’ye muhalefet etmeleri üzerine savaş ...

Devamını Oku

Hakem Olayının Sebebi, Sonuçları ve Önemi

Hz Ali döneminde gerçekleşen iç olaylardan Sıffin Savaşı‘nın akabinde gerçekleşen Hakem Olayının Sebebi, Sonuçları ve Önemi Hakem Olayının Tarihi Nedir?658-659Hakem Olayı hangi halife döneminde yaşanmıştır?Hz AliHz Ali’nin hakemi kimdir?Ebu Musa El-EşariMuaviye’nin hakemi kimdir?Amr ibnül As Hakem Olayının Sebebi Hz Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı’nda yenileceğini anlayan Muaviye, Amr İbnül As’ın teklifiyle askerlerine Kur’an-ı Kerim yapraklarını oklarının ...

Devamını Oku

Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı Hakkında Bilgi

Hz Ali döneminde pek çok iç sorun yaşandı. Bunlardan Muaviye ile yaşanan Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı Hakkında Bilgi vereceğimiz yazımıza hoş geldiniz Sıffin Savaşı (Minyatür) Sıffin Savaşı Tarihi: 657 Tarafları: Hz Ali X Şam Eski Valisi Muaviye Sıffin Savaşının Sebebi Muaviye’nin Hz Ali‘den Hz Osman’ın katillerini talep etmesi. Muaviye’nin halife olmak istemesi Sıffin Savaşının Sonucu Savaşta zor duruma düşen ...

Devamını Oku

Cemel Vakasının Sebebi, Sonucu ve Önemi

4. Halife Hz Ali döneminde vuku bulan İslam tarihinin ilk iç savaşı olan Cemel Vakasının Sebebi, Sonucu ve Önemi Cemel Vakası Tarihi: 7 Kasım 656 (Hicri 36) Taraflar: Hz Ali X Hz Aişe + Hz Talha + Hz Zübeyr Cemel Vakasının Diğer Adı: Nakisin Savaşı (Nakisin biat ve ahdini bozanlar demektir.) Cemel Vakası İsmi Nerden Gelir? Hz Aişe kızıl saçlı ...

Devamını Oku

Hz Ali Dönemi Hakkında Bilgi

İslamın 4. halifesi, Peygamber Efendimizin damadı, amcasının oğlu, Zülfikarın sahibi Hz Ali Dönemi Hakkında Bilgi Hz Ali Dönemi Fetih Hareketleri– İç karışıklıklar ve savaşlar yüzünden fetihler durdu.Örgütlenme Faaliyetleri– Başkent Medine’den Kûfe’ye taşındı.İç Karışıklıklar– Hz. Ali’nin halife seçilmesine, Hz. Muhammed’in eşi Hz. Aişe ve Suriye Valisi Muaviye başta olmak üzere, şehit edilen Hz. Osman’ın yakınları itiraz etti. – Hz. Ali ile ...

Devamını Oku