Tarih 1

Büyük Selçuklularda Devlet Yönetimi

türk-islam devletleri

Sultan Devletin başında Kut inancıyla başa geçen hakan unvanını kullanan hükümdarlar vardır. Kut inancı, devlet yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından hakana ve onun kanını taşıyan soyuna verildiğine inanılan düşüncedir. Yani ”ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır” Kut İnancının Faydaları Hükümdar egemenliği ilahi bir güce dayandırdığı için halk hakana itaat etmiştir. Bu sayede hakanın halk üzerindeki siyasi otoritesi güçlenmiştir.Hanedan üyeleri arasında yaşanan …

Devamını Oku

Son Büyük Selçuklu Sultanı Sencer Dönemi Kısaca Özet

Son Büyük Selçuklu Sultanı Sencer Dönemi Kısaca Özet

Büyük Selçuklu Devleti’nin son büyük sultanı Ahmed Sencer dönemi olaylarını kısaca özetlemeye çalıştığımız yazımıza hoşgeldiniz. Sultan Sencer Dönemi Gelişmeleri SULTAN SENCER DÖNEMİ (1118-1157) Mehmet Tapar‘ın ölümü ile tahta geçti.Başkenti Merv’e taşıdı.Devleti düzene kavuşturduktan sonra iki büyük sorunla karşılaştı. Birisi batıdan gelen Haçlı tehlikesi diğeri ise doğudan gelen Moğol Karahitay tehlikesi.Öncelikle doğudan gelen saldırıya yönelen Sencer’in Karahitaylılarla yaptığı 1141 Katvan Savaşı’nı …

Devamını Oku

Katvan Savaşının Tarihi, Sebebi, Sonucu ve Önemi

Katvan Savaşının Tarihi, Sebebi, Sonucu ve Önemi

1040 tarihinde kurulan Büyük Selçuklu Devleti için sonun başlangıcı olan Katvan Savaşı hakkında kısa bilgi vereceğimiz yazımıza bilgi tablosu ile başlayalım. Katvan Savaşının Tarihi9 Eylül 1141Katvan Savaşı kimler arasında yapıldı?Büyük Selçuklu Devleti X KarahitaylarKatvan Savaşı nerede yapıldı?Katvan çölünde (Semerkant yakınlarında)Katvan Savaşında Selçuklu sultanı kimdir?Sultan Sencer Kaynak: https://www.wikiwand.com/tr/Katvan_Muharebesi Katvan Savaşı Kısaca Katvan Savaşının Sebebi Karahitayların yayılmacı siyaseti Katvan Savaşının Sonuçları Karahitaylar …

Devamını Oku

Sultan Melikşah Dönemi Önemli Olayları ve Fetret Devri

Sultan Melikşah Dönemi Önemli Olayları ve Fetret Devri

Büyük Selçuklu Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan Sultan Melikşah dönemi önemli olaylarını ve Fetret Devrini maddeler halinde kısaca anlatmaya çalıştığımız yazımıza hoşgeldiniz. Sultan Melikşah Dönemi Özet MELİKŞAH DÖNEMİ (1072-1092) Devletin en geniş sınırlara ulaştığı ve en parlak zamanını yaşadığı dönemdir.Devrin veziri Nizam’ül Mülk’tür.Amcası Kavurd’un isyanını bastırdı.Devletin başkentini Rey’den İsfahan’a taşıdı.Bu dönemde ülke sınırları Orta Asya’dan İstanbul Boğazı’na, Umman Denizi’nden Aral …

Devamını Oku

Tuğrul Beyin Bağdat Seferi (1055)

Tuğrul Beyin Bağdat Seferi (1055)

İslam dünyasında ilk iç sorunlar Hz Osman döneminde başladı. Hakem Olayı sonrası başlayan ilk ayrılıklar, Emeviler döneminde yaşanan Kerbela Savaşı sonrası kesin ayrılığa dönüştü. Müslümanlar şii ve sunni olarak iki mezhebe ayrıldı.XI. yüzyılda Abbasiler sunnilerin temsilcisi iken İran’da bulunan Büveyhoğulları da şiilerin temsilcisi idi. UYARI: Bu dönemde Müslümanlar arasında siyasi birlik yoktur. Abbasi Devleti merkezi otoriteyi kaybetmiş Tevaif-i Mülk Devletleri …

Devamını Oku

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesini Kolaylaştıran Etkenler

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesini Kolaylaştıran Etkenler

Talas Savaşı sonrası Türk-Arap ticaretinin başlaması ve Türklerin İslamiyeti yakından tanıma fırsatı bulmalarıAbbasilerin ümmetçi politika izlemeleri. (Emeviler gibi mevali politikası gütmemeleri)Türklerde ki Cihan Anlayışı ile İslamiyet’teki Cihad anlayışının benzerliği Cihan, dünyaya hakim olma düşüncesi cihad ise dünyaya İslamiyet’i yayılma düşüncesidir. İki toplumda da  dünya hakimiyeti düşüncesi vardır.Türklerin Gök Tanrı dininde de İslamiyet’te de tek tanrı inancı olmasıGök Tanrı dininde de …

Devamını Oku

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları Cevaplı

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları Cevaplı

Test Adıİslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları CevaplıTest TürüTest (Çoktan seçmeli)Soru Sayısı14Tavsiye olunan süre22 dakika İslam Medeniyetinin Doğuşu Cevaplı Test Soruları içeriğinde Hz. Muhammed (SAV) Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemi bulunmaktadır. 1. İslam tarihinde ilk düzenli ordu aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde kurulmuştur? A) Hz. Ebubekir       B)Hz. Ömer             C)Hz. Osman             D)Hz. Ali              E) Hz.Muaviye 2.  Bağdat’ı bilim ve kültür merkezi haline …

Devamını Oku

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları

Test Adıİslam Medeniyetinin Doğuşu Test SorularıTest TürüTest (Çoktan seçmeli)Soru Sayısı15Tavsiye olunan süre23 dakika Soruların doğru cevapları en alttadır. 1. İslamiyetten önce Arap Yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisinin görüldüğü söylenemez? A) Putperestlik   B) Hristiyanlık  C) Budizm   D) Musevilik  E) Haniflik 2. İslam tarihinde Müslümanların toprak kazandığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Bedir Savaşı   B) Hendek Savaşı    C) Hayber’in fethi   D)Mute seferi  E) …

Devamını Oku


] }