Sultan Melikşah Dönemi Önemli Olayları ve Fetret Devri

Büyük Selçuklu Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan Sultan Melikşah dönemi önemli olaylarını ve Fetret Devrini maddeler halinde kısaca anlatmaya çalıştığımız yazımıza hoşgeldiniz.

Sultan Melikşah Dönemi Önemli Olayları ve Fetret Devri
Sultan Melikşah Dönemi Özet

İçindekiler

MELİKŞAH DÖNEMİ (1072-1092)

 • Devletin en geniş sınırlara ulaştığı ve en parlak zamanını yaşadığı dönemdir.
 • Devrin veziri Nizam’ül Mülk’tür.
 • Amcası Kavurd’un isyanını bastırdı.
 • Devletin başkentini Rey’den İsfahan’a taşıdı.
 • Bu dönemde ülke sınırları Orta Asya’dan İstanbul Boğazı’na, Umman Denizi’nden Aral Gölü’nün kuzeyine kadar genişlemiştir.
 • Vezir Nizamül Mülk’ün girişimiyle Nizamiye Medreseleri imparatorluk genelinde yaygınlaştırılmıştır
 • Sultan Melikşah adına Ömer Hayyam tarafından güneş yılı esaslı Celali Takvimi hazırlanmıştır.
 • Ancak bu dönemde Batıni tehlikesi ortaya çıkmıştır.

Batıniler

 • Hasan Sabbah önderliğinde kurulan ve Kuran ayetlerinin görünen manalarının yanı sıra gizli (Batıni) anlamlarının da olduğunu ileri süren Şii kökenli bir örgüttür.
 • Hasan Sabbahi Şii kökenli kurmuş olduğu Batıni tarikatı aracılığıyla birçok fedai yetiştirmiş ve ülkenin dört bir yanında devlet adamlarına yönelik düzenlediği suikastlarla devleti yıpratmıştır.
 • Düzenlenen suikastlar sonrasında başta Nizamül Mülk gibi önemli devlet adamlarının hayatlarını kaybetmesi ve yerlerine gelene kişilerin onların boşluğunu dolduramaması devletin ömrünü kısaltmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılmasının Sebepleri Maddeler Halinde

Fetret Devri

 • Melikşah’ın ölümü sonrasında karısı Terken Hatun’un dört yaşındaki oğlu Mahmut’u veliaht tayin ettirmesi ve desteklerini almak için devlet hazinesini askerlere dağıtması taht kavgalarının çıkmasına ve huzursuzluğa neden olmuştur.
 • 1091 ve 1118 yılları arasında Mahmut, Berkyaruk, Mehmet Tapar, Sencer arasında yaşanan taht mücadelesini Sultan Sencer‘in kazanmasıyla fetret devri sona ermiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Büyük Selçuklularda Fetret Devri Konu Anlatımı


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir