Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesini Kolaylaştıran Etkenler

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesini Kolaylaştıran Etkenler
  1. Talas Savaşı sonrası Türk-Arap ticaretinin başlaması ve Türklerin İslamiyeti yakından tanıma fırsatı bulmaları
  2. Abbasilerin ümmetçi politika izlemeleri. (Emeviler gibi mevali politikası gütmemeleri)
  3. Türklerde ki Cihan Anlayışı ile İslamiyet’teki Cihad anlayışının benzerliği Cihan, dünyaya hakim olma düşüncesi cihad ise dünyaya İslamiyet’i yayılma düşüncesidir. İki toplumda da  dünya hakimiyeti düşüncesi vardır.
  4. Türklerin Gök Tanrı dininde de İslamiyet’te de tek tanrı inancı olması
  5. Gök Tanrı dininde de İslamiyet’te de ahiret inancı olması
  6. Gök Tanrı inancında ve İslamiyet’ te Ruhban sınıfının olamaması
  7. Türk ve Arap kültürünün ortak noktaları olması

Bu ortak  noktaların etkisiyle Türkler, İslamiyet’i daha kolay kabul etmişlerdir. İslamiyet’ten hem etkilenmişler hem de  İslamiyet’e siyasi, askeri, dini, kültür ve sanat alanlarında katkı sağlamışlardır.

OKUMA TAVSİYESİ: Göktanrı İnancı İle İslam Dini Arasındaki Benzerlikler

OKUMA TAVSİYESİ: Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir