5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

II. Selim Dönemi Siyasi Olayları

II. Selim Dönemi Siyasi Olayları Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine tahta çıktı. Cülus bahşişi nedeniyle yeniçeriler huzursuzluk çıkarsada Sokulu Mehmet Paşa’nın girişimleriyle yeniçerilerin istekleri kabul edilerek huzur sağlandı. Bu olay II.Selim’in Sokulu Mehmet Paşaya güven duymasını sağladı ve devlet yönetimi büyük ölçüde Sokuluyla bırakılmasına yol açtı. Yemen İsyanı (1568) : İsyan, Koca Sinan Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından bastırıldı. Yemen doğrudan Osmanlıya bağlandı. ...

Devamını Oku

İnebahtı Deniz Savaşı Özeti

İnebahtı Deniz Savaşı İnebahtı Deniz Savaşının Tarihi: 1571 İnebahtı Deniz Savaşında Donanma Komutanı: Müezzinzade Ali Paşa İnebahtı Deniz Savaşının Nedeni: – Haçlıların Kıbrıs’ın fethinin intikamını almak istemesi Birleşik Haçlı donanması İnebahtı’da (Leponto) Osmanlı donanmasını yaktı. Sadece Uluç (Kılıç) Ali Reis filosuyla birlikte kurtulmayı başardı. İnebahtı Deniz Savaşında Osmanlı Donanmasının Yenilmesinin Sebebi: – Kaptan-ı Derya Müezzinzade Ali Paşa’nın denizde eğitim görmüş askerlerin yerine, eğitim görmemiş ...

Devamını Oku

Kıbrıs’ın Fethinin Sebep ve Sonuçları

Kıbrıs’ın Fethi (1571) : Padişah II. Selim’in isteği üzerine, Kıbrıs Lala Mustafa Paşa tarafından fethedildi. Adaya Konya ve Karaman çevresinden Türkler yerleştirildi.(1571) Kıbrıs’ın Fethinin Sebepleri: – Kıbrıs’ın jeopolitik konumu, – Doğu Akdeniz’e egemen olma, – Anadolu, Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolu ticaretinin güvenliğini sağlama, – Anadolu’nun güney kıyılarının güvenliğini sağlama, – Venedik’in Kıbrıs üzerinden yaptıkları korsanlık faaliyetlerine son verme, ...

Devamını Oku

Süveyş Kanalı Projesinin Amaçları

Süveyş Kanalı Projesi Süveyş Kanalı fikri ilk kez Yavuz Sultan Selim zamanında gündeme gelmiş, Sokulu Mehmet Paşa bu fikri proje haline getirmişti. Süveyş Kanalı Projesinin Amaçları – Akdeniz donanmasını Kanal vasıtasıyla Kızıldeniz’e dolayısıyla Umman Denizi ve Basra Körfezi’ne ulaştırmak, – Ümit Burnunun keşfiyle önemini kaybeden Baharat yolunu tekrar canlandırmak, – Güney Asya’daki Müslümanların yardım isteklerine cevap verebilmek, – Basra ve Kızıldeniz güvenliği, – ...

Devamını Oku

Don-Volga Kanal Projesinin Amaçları Maddeler Halinde

Don-Volga Kanal Projesi Don-Volga Kanal Projesinin Amaçları 1) Don ve İdil nehirlerini bir kanal ile birleştirerek Osmanlı’nın Akdeniz donanmasını Hazar Denizi’ne geçirmek 2) Bu donanma sayesinde Kırım’ın güvenliğini sağlamak, 3) Rusya’nın Karadeniz’e ve dolayısıyla sıcak denizlere inmesini önlemek, 4) İran ile yapılacak savaşlarda Akdeniz donanmasından yararlanmak ve Rusları Hazar kıyılarından çıkarmak, 5) Turan coğrafyasına ulaşmak, (Kazan ve Astarhan’ı Rusya’dan almak, Türkistan hanlıklarıyla ilişkileri geliştirmek,) ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Siyasi Olayları

II.Bayezid Dönemi Siyasi Olayları 1)- CEM SULTAN OLAYI: Fatih’in ölümüyle şehzadeleri II. Bayezıt ve Cem Sultan aralarında taht kavgası başlamış, Cem Sultan Bayezıt’a yenilmiş ve Mısır’daki Memlüklere sığınmıştır. Ardından yeniden Anadolu’ya gelen Cem Sultan bir daha taht mücadelesine girişmiş, fakat yeniden başarısız olarak, bu defa da Rodos adasına kaçarak, buradaki SAİNT JEAN ŞÖVALYELERİNE sığınmıştı. Şövalyeler Cem’i Papaya teslim etmişler, ardından ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler II.Bayezid devrinde, Fatih devri benzeri büyük fetihler olmadı. Bunun nedenleri; — Avrupalıların (özellikler Papa’nın) Cem Sultan’ı Osmanlılara karşın koz olarak kullanmaları. — II. Bayezid’in karakteri. — Sağlığında şehzadeleri aralarında başlayan taht kavgaları . ? Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda en büyük rakip olan Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenleyerek bu beyliğe son verdi. ? Fatih vaktiyle Osmanlı egemenliğini tanıyan ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Osmanlı–İran İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı –İran İlişkileri Şeyh Safiyüddin İshak Erdebil’de tarikat şeyhi olarak ün kazanmıştı. Soyundan gelen Şah İsmail siyasetle uğraştı. Annesi Uzun Hasan’ın kızı olan Şah İsmail’in zamanla siyasi gücü arttı. 1502’de Akkoyunlu Devleti’ne son vererek Safevi Devleti’nin temellerini attı. İran, Irak, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da ilerledi. Şah İsmail’in amacı; adamları aracılığıyla fikirlerini yayarak taraftar toplamak ve Osmanlı topraklarını ele geçirmekti. Şah ...

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Osmanlı – Memluk İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı – Memluk İlişkileri Fatih döneminde Osmanlı –Memluk ilişkilerinin bozulma sebepleri ; — Hicaz su yolları meselesi — Memluklerin Ramazan ve Dulkadiroğulları beyliklerinin iç işlerine karışmaları — Karaman beylerini ve Cem Sultan’ı himaye etmeleri — Hicaza giden Türk hacılardan vergi almaları II.Bayezid döneminde Memlukler’le yapılan savaşlar 6 yıl (1485-1491)sürdü. Savaşlarda her iki tarafta birbirlerine üstünlük sağlayamadı .Tunus hükümdarının aracılığı ile barış ...

Devamını Oku

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım Beni Ahmer Devleti’nin yıkılmasından sonra Katolikler, İspanyadaki Müslüman ve Yahudilere işkence ve baskı yapıyorlardı. Endülüs Müslümanları Osmanlıdan yardım talep etti. Cem Sultan’ın Papa’nın elinde olması bu yardım isteğinin layıkınca yerine getirilmesini engelledi. II.Bayezid onları baskıdan kurtarmak için Kemal Reisi İspanya’ya gönderdi. Kemal Reis Müslümanları Kuzey Afrika’ya ,Yahudileri’de İstanbul, İzmir ve Selanik’e gemilerle taşıdı.(1505). Türk denizcilerinin batı Akdeniz’deki ...

Devamını Oku