Tarih 2

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 198 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Haçlı Seferleri sonunda Türklerin İslam dünyasında itibarlarının artmasının nedenleri sizce nelerdir? Türk devletleri Haçlı Seferleri sırasında tampon vazifesi görmüştür. İlk 3 haçlı seferinin etkisini minimuma indiren Türk devletleridir. 1. Haçlı Seferinden sonra kurulan haçlı devletçiklerinede son veren Türk devletleridir. Haçlı Seferleri sonunda Papa ve kiliseye olan güven neden sarsılmış olabilir? Haçlı seferlerinin başlangıcında Papa ve kilise hristiyanlara zafer ve zenginlik …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Bilimsel, Kültürel ve Teknik Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Bilimsel, Kültürel ve Teknik Sonuçları Maddeler Halinde – Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanıdılar ve faydalandılar. Ön yargılar yıkıldı. – Avrupa’da kültür hayatı canlandı. – İslam dünyası tarafından bilinen kâğıt, pusula, barut, matbaa gibi uygarlık değerleri Avrupa’ya taşındı. – Müslüman bilim adamları tarafından geliştirilen logaritma, cebir ve ayrıca satranç Haçlı Seferleri sonucunda Avru­pa’ya geçti. – Bütün bu bilgi ve …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Siyasi Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Siyasi Sonuçları Maddeler Halinde •  Türklerin batı yönündeki ilerleyişi bir süre durakladı. Fetih hareketleri yavaşladı. Bizans’ın ömrü uzadı. • Türklerin İslam alamindeki presstiji arttı. • Bizans’a gerekli yardım yapılamadı. Bizans kısa bir süreliğine Batı Anadolu’yu ele geçirsede bu seferlerden zararlı çıktı. Ülke içerisindeki karışıklıklar devam etti. • Orta Çağ Avrupasında egemen olan feodalite rejimi zayıfladı. (Giden feodallerin ölmesi …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Ekonomik ve Sosyal Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Ekonomik ve Sosyal Sonuçları Maddeler Halinde • İslam dünyası ile Batı arasında ticaret gelişti. • Akdeniz kıyısında ki Avrupa limanları önem kazandı. (Cenova, Marsilya) •  Türk ve İslam dünyasına ait şehirler yakılıp yıkıldı. İslam dünyası ekonomik açıdan büyük zararlar gördü. • Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı ortaya çıktı. • Papanın ve kralların yapılan seferlerin masraflarını karşılamak için bankerlerden borç …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Türk-İslam Dünyası Açısından Sonuçları

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Türk-İslam Dünyası Açısından Sonuçları 1 ) Türklerin İslam dünyasındaki prestiji arttı. (Türkler Haçlılara karşı tampon vazifesi gördü.) 2) Anadolu Selçuklu Devleti yıprandı. 3) Batı yönündeki ilerleyiş bir süre ertelendi, 4) Anadolu, Suriye, Filistin harap oldu. Kültür, ticaret merkezleri yok oldu. Ekonomi büyük zarar gördü. 5) Yüzyıllar süren düşmanlıklar doğdu (Aynı türden savaşlar oldu) 6) Moğol tehlikesine karşı İslam …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Türkler Açısından Sonuçları

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Türkler Açısından Sonuçları 1- Türklerin batı yönünde ki ilerleyişi durakladı. 2- Batı Anadolu Bizans’ın eline geçti. 3- Anadolu Selçuklu Devleti yıprandı. (Başkent İznik’ten Konya’ya taşındı.) 4- Bizans’ın ömrü uzadı. 5- Anadolu harabeye döndü. Ekonomik faaliyetler zayıfladı. (Özellikle ticaret) 6- Anadolu’da sanat ve kültür faaliyetleri durdu. 7- Haçlı Seferlerine karşı yapılan bu mücadele Türk devletlerini yıpratınca doğudan gelen Moğol …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Bizans Açısından Sonuçları

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Bizans Açısından Sonuçları 1- Türk ilerleyişi kısa bir süreliğine de olsa durdurudu. 2- Batı Anadolu Bizans’ın eline geçti. 3- 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul’da bir Latin Devleti kurulunca, İznik ve Trabzon Rum İmparatorlukları kuruldu. İznik Rum İmparatorluğu 1261 yılında Bizans İmparatorluğu’nu tekrar canlandırdı. (Trabzon Rum İmparatorluğu 1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkıldı.) 4- 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Dini Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Dini Sonuçları Maddeler Halinde •  Papaya ve kilisenin otoritesi sarsıldı. (Vaadler gerçekleşmediği için) •  Hristiyan dünyası Müslümanları yakından tanıdı, hoşgörü ve güven ortamı gelişti. (Özellikle 3. Haçlı Seferi sırasında) •  Haçlılar kutsal yerleri Müslümanların elinden almayı başaramadı. (I. Haçlı Seferi hariç) •  Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıklar daha da arttı. (Özellikle 4. Haçlı seferinde İstanbul’da yapılanlar bu …

Devamını Oku

IV. Haçlı Seferi Kısa Bilgi

türkiye tarihi

IV. Haçlı Seferi I. Haçlı Seferinin Sebepleri: 1- Eyyubilerin Yafa ile Suriye’deki bazı şehirleri ele geçirmesi. 2- Eyyubiler karşısında zor durumda olan Haçlılara destek vererek Kudüs’ü geri almak. IV. Haçlı Seferinin Gelişimi: Haçlılar 1204 yılında İstanbul’a geldiler. Bizans’ta ki taht kavgalarından yararlanan Haçlılar şehri yağmalamaya başladılar. Bizans’ta taht değişikliği yaşanınca halk ayaklandı, imparator ve oğlu öldürüldü. Haçlılar 1204 yılında İstanbul’da …

Devamını Oku

III. Haçlı Seferi Kısa Bilgi

türkiye tarihi

III. Haçlı Seferi (1189-1192) III. Haçlı Seferinin Sebepleri: 1187 yılında Selahattin Eyyubi’nin Hıttin Savaşı’nda Küdus Kralı’nı yenmesi ve şehri ele geçirmesi. III. Haçlı Seferine Katılanlar: Fransa Kralı Philippe Auguste (Filip Ogüst), Alman Kralı Friederich Barbarossa (Frederik Barbaros), İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard (Rişar) III. Haçlı Seferinin Gelişimi: Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, 100.000 kişilik bir ordu ile Anadolu’ya girdi ama kendisi …

Devamını Oku


] }