Tarih 2

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 191 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

2. Etkinlik: TÜRKİYE’DE KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİNİN ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNE OLAN HİZMETLERİ Türkiye’de kurulan ilk Türk devlet ve beylikleri zamanında Anadolu’nun Türkleşmesi hızlanmıştır. Bu devletler, bulundukları bölgede kalmayarak hem Anadolu’nun fethine katılmışlar hem de egemen oldukları yerleri Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı korumuşlardır. Bizans ve Haçlı  kuvvetleriyle savaşmış, İslamiyetin Anadolu’da yayılmasına çalışmışlardır. Doğudaki Moğol baskısı sonucunda Anadolu’ya gelen Türkmenlere …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 190 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

1. Etkinlik: SALTUKLULAR DÖNEMİNDE ERZURUM Saltuklular zamanında Erzurum şehri de diğer Anadolu şehirleri gibi ekonomik ve ticari açıdan oldukça gelişmişti. Bölge, Akdeniz limanlarından ve Suriye’den hareket edip Konya, Kayseri, Sivas ve Erzincan yolu ile Azerbaycan’a, İran’a veya Türkistan’dan Erzurum’a gelip aynı yoldan Akdeniz ve Trabzon limanlarına giden büyük bir kervan yolunun güzergâhında bulunduğu için ticari hayat çok canlı idi. Ayrıca …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 189 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’da Türk devlet ve beyliklerinin kurulma sebeplerini nasıl açıklayabilirsiniz? Bu durumun temel sebebi Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Sultan Alp Arslan’ın uyguladığı fetih siyasetidir. Feth edene feth ettiği toprağı vererek beyliklerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Melikşah sonrası ortaya çıkan yönetim boşluğunda beylikler bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Danişmentli Beyliğinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları konusunda neler söyleyebilirsiniz? 1- Haçlılara karşı başarılı mücadeleler …

Devamını Oku

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolunun Türkleşmesine Katkıları

türkiye tarihi

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolunun Türkleşmesine Katkıları Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında etkili olmuşlardır. Anadolu’daki Türk fetih hareketleri hızlandırıldı. Anadolu’da Bizans, Gürcü ve Ermenilerin gücü kırıldı. Haçlılara karşı Anadolu korundu. Feth edilen şehirlerin ve köylerin isimleri Türkçeleştirildi. Anadolu’da ki küçük yerleşim birimleri büyük Türk şehirleri haline dönüştü. Yoğun Türkmen göçü ile Anadolu’daki Türk nüfusu arttı. Anadolu’da kalıcı kültür ve sanat eserleri …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 188 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU’DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ Hazırlık Çalışmaları 1. Türklerin Anadolu’ya düzenli seferler yapması, Malazgirt Savaşı’ndan sonra buraya yerleşmelerinde etkili olmuş mudur? Nasıl? Olmuştur. Bu seferler sırasında Anadolu’yu tanıma imkanları olmuş, imkanları Türklere uygun olan bu coğrafyaya yerleşme kararı alınmıştır. Ayrıca bu seferler sırasında gelecekteki yerleşmenin planları yapılmış, güçlü ve alınması zor kaleler yıpratılmıştır. 2.  Anadolu’nun …

Devamını Oku

Anadolu’da İlk Türk-İslam Mimari Eserleri

türkiye tarihi

Anadolu’da İlk Türk-İslam Mimari Eserleri 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu’ya yoğun olarak gelen Türkler, beraberlerinde zengin bir Türk-İslam kültürünü getirdiler. Anadolu’yu bayındır hale getirirken Türk-İslam kültürünün en güzel örnekleriyle Küçük Asya’yı mamur kıldılar. Anadolu’da yapılan bu ilk imar hareketleri 3 dönemde gerçekleşti. Bunlar; 1. Beylikler Dönemi, Türkiye Selçukluları Dönemi ve 2. Beylikler Dönemidir. Anadolu’da İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari …

Devamını Oku

Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Anadolu Selçuklu Dönemi Camileri Ağaç direkliler: Afyon ve Sivrihisar Ulu Camii Kayseri Hunat Hatun Camii (1238) Hunat Hatun Camii, Hunat Hatun Külliyesi olarak adlandırılan yapılar grubunun temel yapısıdır. Konya Alâeddin Camii (1220) Niğde Alâeddin Camii (1223) Malatya Ulu Camii (1224) Sivas Ulu Camii Konya, Sahip Ata Camii Amasya Burmalı Minare Camii (1237 – 1247) Sinop …

Devamını Oku

Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri Anadolu Selçukluların ilk medresesi: Kayseri Koca Hasan Medresesi ( 1193 ) Anadolu’nun en ünlü medresesi: Erzurum Çifte Minareli Medrese Kayseri Hunat Hatun Medresesi: Alaeddin Keykubad’ın hanımı Mahperi Hatun tarafından 1238 tarihinde yaptırmıştır. Konya Karatay Medresesi: II. İzzeddin Keykavus devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 1251 yılında yaptırılmıştır. Konya Sırçalı Medrese: 1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır.  Konya Altun …

Devamını Oku

Anadolu’da İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari Eserleri

türkiye tarihi

Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu’da ilk Türk devletleri kurulmaya başlamıştır. Anadolu’da ilk Türk Beylikleri dönemi mimari eserlerini beylik beylik guruplar halinde öğrenmek faydalı olacaktır. 1. Beylikler dönemi mimari eserleri KPSS’de çok ciddi soru potansiyeli taşımaktadır. Anadolu’da İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari Eserleri Nelerdir? DİKKAT: Çaka Beyliği’nden günümüze ulaşmış mimari eser bulunmamaktadır. ARTUKLULAR DEVRİ MİMARİ ESERLERİ (1102 – 1409 ): Diyarbakır, …

Devamını Oku

1739 Belgrad Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1736-1739 Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşı sonrası 2 Belgrad Antlaşması imzalandı. Biri Rusya ile diğeri Avusturya ile. Avusturya İle Yapılan Belgrad Antlaşması’nın Maddeleri – Avusturya, Pasorofça Antlaşması ile aldığı Belgrat, Küçük Eflak ve Kuzey Sırbistan’ı geri verecek. – Antlaşma 27 yıl süre ile geçerli olacak. Rusya İle Yapılan Belgrad Antlaşması’nın Maddeleri – Ruslar Kırım ve Eflak’ı boşaltacak. – Yıkılmak …

Devamını Oku


] }