Tarih 2

Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Anadolu Selçuklu Dönemi Camileri Ağaç direkliler: Afyon ve Sivrihisar Ulu Camii Kayseri Hunat Hatun Camii (1238) Hunat Hatun Camii, Hunat Hatun Külliyesi olarak adlandırılan yapılar grubunun temel yapısıdır. Konya Alâeddin Camii (1220) Niğde Alâeddin Camii (1223) Malatya Ulu Camii (1224) Sivas Ulu Camii Konya, Sahip Ata Camii Amasya Burmalı Minare Camii (1237 – 1247) Sinop …

Devamını Oku

Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri Anadolu Selçukluların ilk medresesi: Kayseri Koca Hasan Medresesi ( 1193 ) Anadolu’nun en ünlü medresesi: Erzurum Çifte Minareli Medrese Kayseri Hunat Hatun Medresesi: Alaeddin Keykubad’ın hanımı Mahperi Hatun tarafından 1238 tarihinde yaptırmıştır. Konya Karatay Medresesi: II. İzzeddin Keykavus devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 1251 yılında yaptırılmıştır. Konya Sırçalı Medrese: 1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır.  Konya Altun …

Devamını Oku

Anadolu’da İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari Eserleri

türkiye tarihi

İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari Eserleri ARTUKLULAR DEVRİ MİMARİ ESERLERİ (1102 – 1409 ): Diyarbakır, Harput, Mardin köprülerini yaptılar. (En meşhuru Malabadi Köprüsü) Bu köprüler Anadolu’da Türkler tarafından yapılan ilk köprülerdir. Bunun yanında Diyarbakır Artuklu Sarayı, Silvan (Meyyafarkin) Ulu Camii, Mardin Ulu Camii, Harput Ulu Camii, Dunaysır (Kızıltepe) Ulu Camii, Urfa Ulu Camii gibi eserler yaptılar.  DANİŞMENDLİ DEVRİ MİMARİ ESERLERİ …

Devamını Oku

1739 Belgrad Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1736-1739 Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşı sonrası 2 Belgrad Antlaşması imzalandı. Biri Rusya ile diğeri Avusturya ile. Avusturya İle Yapılan Belgrad Antlaşması’nın Maddeleri – Avusturya, Pasorofça Antlaşması ile aldığı Belgrat, Küçük Eflak ve Kuzey Sırbistan’ı geri verecek. – Antlaşma 27 yıl süre ile geçerli olacak. Rusya İle Yapılan Belgrad Antlaşması’nın Maddeleri – Ruslar Kırım ve Eflak’ı boşaltacak. – Yıkılmak …

Devamını Oku

1736-1739 Osmanlı Rusya-Avusturya Savaşının Sebepleri

1736-1739 Osmanlı Rusya-Avusturya Savaşı 1736-1739 Osmanlı Rusya-Avusturya Savaşının Sebepleri a) Rusların, Lehistan’ın iç işlerine karışması ve sınır olayları b) Rusya’nın tarihsel politikası c) Avusturya’nın Sırbistan, Bosna ve Hersek üzerindeki emelleri d) Osmanlı’nın Pasorofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak istemesi. e) Osmanlı-İran Savaşlarında Kırım Hanının Osmanlıya göndereceği yardımın Rusya tarafından engellenmesi f) Rusların Kırım’a girmeleri ve Bahçesaray’ı yakıp yıkmaları, Osmanlı-İran …

Devamını Oku

Patrona Halil İsyanının Nedenleri

Patrona Halil İsyanı 28 Eylül 1730’da başlayıp, Lale Devri’nin sona ermesine, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın idamına, III. Ahmet’in tahttan indirilmesine sebep olan isyan Patrona Halil İsyanının Nedenleri – Lale Devrindeki lüks, şaşaalı, zevk ve eğlence hayatının kalkın tepkisini çekmesi – Islahatlarla batılılaşma sürecinin başlaması – Savaşların yenilgi ve toprak kayıplarıyla sonuçlanması – Devlet giderlerinin ağır vergiler konularak karşılanmaya çalışılması. – …

Devamını Oku

1722–1746 Osmanlı–İran Savaşları

1722–1746 Osmanlı–İran Savaşları – İran’da çıkan iç karışıklıklar Sünni-Şii çatışmasına sebep oldu. Zor durumda kalan Sünniler Osmanlıdan yardım istedi. – Rusya’nın Kafkasya’yı işgal ederek İran’ın iç işlerine karışması. – Batı’daki toprak kayıplarının doğuda telafi edilmek istenmesi. Rusya, Prut Savaşı’nı kaybedip Karadeniz ve Balkan topraklarında genişleyemeyeceğini anlayınca yönünü İran’a çevirdi. Deli Petro İran’daki iç karışıklıklardan faydalanarak İran topraklarına girince Osmanlı Devleti …

Devamını Oku

Pasarofça Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Pasarofça Antlaşması Sonrası Osmanlı Sınırları

Pasarofça Antlaşması ile Avusturya ve Venedik’e verilen topraklar 1715-1718 Osmanlı, Avusturya Venedik savaşı sonucunda yapılan Pasarofça Antlaşması Osmanlı Devleti’nin batı politikasında bir dönüm noktasıdır. Pasarofça Antlaşması Antlaşmanın Tarihi21 Temmuz 1718Pasarofça Antlaşması kimler arasında imzalandı?Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik arasında imzalandı.Hangi padişah döneminde imzalandı?3. AhmetAntlaşmada arabuluculuk yapan devletler hangileridir?İngiltere ve Hollanda Pasarofça Antlaşmasının Maddeleri 1715-1718 Osmanlı – Avuturya, Venedik savaşları …

Devamını Oku

1715-1718 Osmanlı–Venedik ve Avusturya Savaşlarının Sebepleri ve Gelişimi

1715-1718 Osmanlı–Venedik ve Avusturya Savaşları 1715-1718 Osmanlı–Venedik ve Avusturya Savaşlarının Sebepleri – Prut Savaşı’nın kazanılmasının Osmanlı’ya vermiş olduğu cesaret. – Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşmasıyla kaybettiği Mora ve Dalmaçya kıyılarını alma isteği – Venediklilerin Akdeniz’deki Osmanlı gemilerine saldırmaları ve Karadağ’da isyan çıkarmaları – Venedik baskısına uğrayan Mora halkının Osmanlıdan yardın istemesi 1715-1718 Osmanlı–Venedik ve Avusturya Savaşlarının Gelişimi Osmanlı Devleti Mora Yarımadasını …

Devamını Oku

Prut Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Prut Antlaşması’nın Maddeleri – Azak Kalesi Osmanlı’ya iade edilecek – Rusya, Lehistan’ın iç işlerine müdahale etmeyecek – Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacak – Osmanlı esirleri geri verilecek – Rus ordusu serbest bırakılacak – Demirbaş Şarl ülkesine serbestçe dönebilecek Prut Antlaşması’nın Önemi – İstanbul Antlaşması lağvedildi. – Azak kalesi geri alındı. – Toprak kazanmaya yönelik politikanın ilk adımı olumlu bir sonuç verdi. …

Devamını Oku


] }