Halife Ömer b. Abdülaziz Dönemi Kısaca

İçindekiler

Halife Ömer b. Abdülaziz Dönemi Kısaca

II. Ömer Dönemi

Ömer b. Abdulaziz döneminde ülkede vergiler adaletli bir şekilde toplanmış, önceki Emevi hareketlerinin davranışlarından farklı olarak Hz. Ali soyundan gelenlere ve diğer uluslardan halka hoşgörülü davranılmıştır. Halife Ömer lüks Emevi yaşantısını bırakmış, gösterişten uzak bir yaşam sürmüştür. Emevi ayrımcılığı yapmamış makamları hak edenlere teslim etmiştir.Bu uygulamalar sonucunda Arap olmayan uluslar arasında İslamiyet hızla yayılmıştır.

Ömer bin Abdülaziz’in Ölümü

Ömer bin Abdülaziz’in bu davranışları özellikle Emevi ailesini çok rahatsız etti. Halifenin bir kölesi kandırılarak zehirlettirildi. Halife ölüm yatağında köleyi konuşturarak azmettiricileri tespit etti. Onlardan tazminat alarak devlet hazinesine aktardı. 10 Şubat 720’de hakkında rahmetine kavuştu.

NOT: Ömer bin Abdülaziz amcası oğlu Halife Süleymân bin Abdülmelik’in yerine halife olmuştur. Bu döneme kadar Emevilerde halifelik babadan oğula geçerken Halife Ömer’in seçimle iş başına gelmiş olma olasılığı yüksektir.

NOT: Ömer bin Abdülaziz, Hz. Ömer’den sonra halife olan 2. Ömer olduğundan ve huy, yönetim tarzı olarak çok benzediğinden II. Ömer olarak adlandırılır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir