Hayberin Fethi

Hayberin Fethi, Peygamber Efendimiz döneminde 629 yılında (Hicri 7 yılı) gerçekleşmiştir.

Hayberin Fethinin Sebepleri

  • Yahudilerin Şam ticaret yolunu tehdit etmesi ve Müslüman ticaret kervanlarına zarar vermesi
  • Yahudilerin Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtmaya devam etmeleri.
Hayber Kalesi

Hayberin Fethinin Sonuçları

  • Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı.
  • Gayrimüslimlerden haraç ve cizye vergisi alınmaya başlandı.

Hayberin Fethinin Önemi

  • Müslümanların ilk taarruz savaşıdır.
  • Müslümanların ilk toprak kazanımıdır.
  • Gayrimüslümlerden ilk defa haraç ve cizye vergisi alınmaya başlamıştır.

Kaynak: İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı


Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir