Hendek Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Tarih 1 dersi 4. ünitesi olan İslam Tarihi ve Uygarlığı ünitesi konularından İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ dahilinde ki Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları konusu içeriğinde yer alan Hendek Savaşı konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı’nın Tarihi: 627
Hendek Savaşı’nın Tarafları: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
Hendek Savaşı’nın Sebebi: Mekkelilerin çevre kabilelerle ittifak oluşturarak, Müslümanları yok etmek istemeleri.
Hendek Savaşı’nın Gelişimi: Uhud savaşından ders alan Müslümanlar, savunma savaşı yapmaya karar verdiler. İranlı bir Müslüman olan Selman-i Farisi’nin önerisiyle, Medine’nin saldırıya açık olan yerlerine, insanların geçemiyeceği genişlikte Hendek kazıldı.
Hendek Savaşı’nın Sonuçları :
1- Aralarında tam bir anlaşma ve birlik bulunmayan Mekke ordusu istediğini elde
edemeyeceğini anlamış ve geri çekilmiştir.
2- Mekkelilerin saldırı gücü tükenmiş ve savunmaya çekilmişlerdir.
3- Müslümanların son savunma savaşıdır.Saldırı sırası Müslümanlara geçmiştir.
4- İslamiyet Arap Kabileleri arasında hızla yayılmaya başlamıştır.
Hendek Savaşı’nın Önemi: Hendek Savaşı, Mekkelilerin Müslümanların üzerine yaptığı son saldırı oldu. Bundan sonra Mekkeliler savunmaya çekildiler.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir