Hz Osman Dönemi İç Karışıklıkların Başlaması

İç Karışıklıkların Başlaması

Hz. Osman döneminde Emevi ailesinden olan kişiler devletin önemli memurluklarına getirilmişti. Yumuşak huylu ve iyi niyetli olan Hz. Osman, hırslı akrabalarını kontrol edememiş ve bu durum görevden alınan valilerin tepkisine neden olmuştur.

Bu nedenin dışında;

  • İllere gönderilen yöneticilerin hataları
  • Yahudi asıllı Abdullah b. Sebe’nin ve İslamiyet’ kabul etmiş gibi görünüp gerçekte benimsemeyen kişinin çalışmaları
  • Ganimet gelirinin azalması ve orduda memnuniyetsizlikler isyanları başlamıştır

İlk ayaklanmalar Küfe ve Mısır’da başlamış, daha sonra isyancılar Medine’ye gelerek Hz. Osman’ı şehid etmişlerdir.

! UYARI

Hz. Osman döneminde yaşanan bu olaylar sonucunda ;

  • İslam dünyasında ilk defa anarşi hareketleri başlamıştır.
  • İslam dünyasında başlayan görüş ayrılıkları karşıklıklara ve fetihlerin durmasına neden olmuştur.
Hz Osman Dönemi İç Karışıklıkların Başlaması

Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir