İnsan ve Göç

İnsan ve Göç özeti www.tarihportali.net tarafından hazırlanmıştır. Kaynak göstermek şartıyla alıntılayabilirsiniz.

İçindekiler

İnsan ve Göç

Toplumların sosyal ve ekonomik aşamaları; avcılık-toplayıcılık, çobanlık, tarım ve uygarlık şeklinde sıralanabilir. Avcı-toplayıcı ve çobanlık dönemlerinde insanoğlu beslenme amaçlı sürekli yer değiştirmiş yani göç etmiştir.

Tarımın başlaması ile yerleşik hayata geçen insanoğlu bu dönemde; su, güneş ve ekilebilir arazi için göç ederken, nüfusun artmasıyla birlikte beslenme ihtiyacı için yeni arayışlara girmiştir.Yerleşik hayatta av hayvanlarının peşinden gitme bırakılmış, hayvanlar evcilleştirilmiştir.

Bu dönemlerde konar-göçer toplumlar var olsa da yerleşikler karşısında sayıları her geçen gün azalmıştır.

Konar-göçerler ile yerleşik toplumların karşılıklı ilişkileri hakkında neler söylenebilir?

Hareketli olan konar-göçerler, sabit olan yerleşikleri ganimet kaynağı olarak görür. Sel gibi yerleşiklerin üzerine akar, ganimetleri toplar ve aynı hızla giderler.

Toplulukların Yeni Coğrafyalara Hareketleri

Geçmişten günümüze insanoğlu çeşitli nedenlerle yer değiştirmiştir. Bu nedenler; yerleşim yerleri ve iklimdeki değişikliklere bağlı geçim sıkıntısının yaşanmaya başlanması, politik değişiklikler, inanç gruplarının baskı altına alınması gibi gelişmelerdir.

Ege Göçleri (Deniz Kavimleri Hareketi)

Bu göçler MÖ XIII. yüzyıl sonları ile MÖ XII. yüzyıl başlarında iki aşama halinde Yunanistan’dan başlamıştır. Yunanistan’ın dağlık bir coğrafyaya sahip olması, tarım alanlarının yetersizliği, nüfus artışı ve kıtlığın yaşanması bu göçlerin nedenlerindendir. Dorlar ve Akalar Akdeniz havzasında etkili olmuş, bu göç dalgasına karşı koyamayan Hititler yıkılmış, Mısır ise güçlü ordularıyla kendisini korumayı başarmıştır.

İnsan ve Göç
İç Asya Göçleri

Orta Asya’da yaşayan Türkler MÖ ve MS göç etmişlerdir. Milattan önceki göçlerle ilgili elimizde net bilgiler olmasa da millattan sonraki göçlerle ilgili elimizde kesin sayılabilecek bilgiler vardır. Türk göçlerinin etkisi üç kıta da hissedilmiştir.

Dini Göçler

Semavi dinlerin yayılmaya başlaması ise eski dinlerinde vazgeçmeyen siyasi otoriteler bu dinlere karşı baskı uygulamış, dinlerinden vazgeçmeyen toplumlar ya göç etmiş ya da sürgün ettirilmiştir. Bu göçleri örnekleri olarak İlk Çağ’daki Filistin bölgesindeki Yahudi sürgünleri ve ilk Hristiyanların Roma baskısından kaçmaları gösterilebilir.

  • Yahudi sürgünleri; MÖ 587 yılında Babil Hükümdarı II. Nabukadnezar, Yahuda Krallığı’nı istila ederek Kudüs Mabedi’ni tahrip etmiş ve
    nüfusun büyük bir kısmını sürgün etmiştir. Daha sonra bölgeyi ele geçiren Pers Kralı Kiros Yahudilere dönüş izni vermiştir. Yahudiler, MS 66-73 tarihleri arasında Roma‘ya karşı isyan etmiştir. İsyanı bastıran Romalılar, Yahudileri sürgün etmiş ve Yahudiler dünyanın 4 bir yanına dağılmışlardır. Yahudilerin ikinci isyanı MS 132-135’te gerçekleşmiştir. Bu isyan üzerine Romalılar Yahudilerin Filistin’e dönmelerini yasaklamıştır.

Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.

Sorunun cevabı için buraya tıklayınız.

  • Hristiyan Sürgünü: Hristiyanlık, I ve II. yüzyıllarda Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde hızlı ve gizlice yayılmıştır. Romalılar tepki gösterince Anadolu’ya kaçan hristiyanların izleri Kapadokya ve Antakya’da görülebilir.

İlk Çağ’ın Tüccar Toplulukları konu anlatımı için tıklayınız.

İnsan ve Göç konu anlatımını okudunuz.


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

2 Yorumlar

  1. Çok faydalı oldu teşekkürler

  2. Teşekkürler çok faydalı oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir