İslam Devletinde Eğitim

İslam Devletinde Eğitim

• Cahiliye Devrinde Arap Yarımadasında okuma yazma oranı çok düşüktür.
• Hz. Muhammed, okuma – yazmaya çok önem vermiş , Müslümanları okuma ve yazmaya özendirmiştir.
• 4 Halife ve Emeviler devrinde Camiler yöntemiyle öğrenim verilmiş, okur yazar oranı artırılmıştır.
• Asıl gelişim Abbasiler devrinde sağlanmıştır. Bu dönemde okullar ve medreseler açılmıştır.
• Halife Memun’un Bağdat’ta kurdurduğu ” Beytü’l – Hikme ” ( Bilgelik Evi ) ilk yüksek öğrenim kurumudur.
• Büyük Selçuklularda, Alp Arslan devrinde vezir Nizamü’l – Mülk aracılığıyla Bağdat’ta yaptırılan “Nizamiye Medresesi ” çağının en büyük ve en ileri öğrenim müessesesi olmuştur.
• Medreselerde ders verici öğretmenlere ” Müderris ” denilirdi.
• Endülüs Emevileri ve Beni Ahmer Devletinde de öğrenime büyük önem verilmiş, kurulan medreselere özellikle Avrupanın çeşitli bölgelerinden öğrenci gelmiştir.
• Çok sayıda Kütüphane açılmıştır.


Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir