İslamiyetin Medine Dönemi

Medine Dönemi

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti ile başlayarak vefatına kadar geçen dönemdir. İslâmiyet Medine’de daha hızlı yayılma göstermiş, kısa zamanda Müslümanlar büyük güç halinde gelmişlerdir. İslâmiyet’in Medine’de çabuk yayılmasında, Medinelerin Yahudi ve Hristiyanlardan tek tanrı inancını öğrenmeleri, Akabe biatlarının etkisi ve Mekke ile Medine halkı arasında rekabet gibi nedenler etkili olmuştur.

Hz. Muhammed hicretten sonra ;

  • Müslümanlar arasında birliği sağlamak
  • İslâmiyet’i yaymak ve Müslüman bir toplum meydana getirmek
  • Müslüman toplumu korumak ve savunmak gibi görevleri üstlenmiştir.

Tavsiye Konular

Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri Kısaca

Türkler tarih boyunca Mısır’a 5 devlet döneminde sahip olmuş. Mısır’da 4 devlet kurmuştur. Bu yazımızın ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir