İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Siyasi Durumu Nasıldı

İSLÂMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN YARIMADASI’NIN DURUMU

1. Siyasal Durum

Araplar, İlk Çağ’ın en büyük kavimlerinden biri olan Samilere mensuptur. Samiler , çok eski zamanlardan beri Arap Yarımadası’ndan kuzeye doğru büyük göçlerle yayılmışlar; Mısır, Filistin ve Mezopotamya’ya yerleşerek büyük devletler kurmuşlardır. İslâmiyet’ten önce Arap Yarımadası’na kurulan devletlerin en önemlileri Nebatlılar, Tedmürler, Gassaniler, Lahmiler, Main, Seba ve Himyeri devletleridir.

Uyarı!

Bu devletlerden hiçbiri Arabistan Yarımadası’nın tamamına hakim olamamışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasına;

  • Arapların kabileler halinde yaşamaları ve siyasal birlik kurmamaları.
  • Göçebe kabileler arasındaki rekabet ve kan davaları
  • Bizans ve Sasani imparatorluklarının baskıları
  • Çok değişik din inanışların benimsenmiş olması(Putperestlik, Hristiyanlık, Yahudilik)

Gibi nedenler etkili olmuştur.


Tavsiye Konular

Hayberin Fethi

Hayberin Fethi, Peygamber Efendimiz döneminde 629 yılında (Hicri 7 yılı) gerçekleşmiştir. Hayberin Fethinin Sebepleri Yahudilerin ...

3 Yorumlar

  1. Cok isime yaradi tsk ???❤

  2. Teşekkürler hocam

  3. Tesekkürler hocam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir