Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İç İsyanları

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İsyanları Kanuni Devri İç İsyanları Hangileridir?
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İsyanları

KPSS değeri taşıyan Kanuni devri iç isyanlar hangileridir? sorusunu bu yazımızda cevaplamaya çalışalım. Kanuni Sultan Süleyman dönemi iç isyanları (Anadolu ve Mısır isyanları) aynı zamanda 10. ve 11. sınıf tarih dersi içinde anlam ifade etmekte. Başlarken önce Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili birkaç kelam edelim.

  • Yavuz’un ölümü üzerine tahta, tek oğlu Kanuni Sultan Süleyman çıktı.
  • Osmanlı tahtında en uzun kalan Osmanlı padişahı oldu.
  • Osmanlı Devleti onun zamanında gerek Avrupa’da gerekse Doğu dünyasında her açıdan üstün bir konuma geldi. Bu nedenle Avrupalılar ona Muhteşem Süleyman dedi.
  • Yaptığı çok sayıda kanunundan dolayı Kanuni diye de anıldı.

Uyarı: Kanuni yaptığı kanunlardan dolayı Fatih Sultan Mehmed’e benzetilir.

Kanuni Dönemi iç isyanlar şifresi 7:34’te

İçindekiler

Kanuni Devri İç İsyanları Hangileridir?

Kanuni Sultan Süleyman‘ın hükümdarlığının ilk yıllarında Anadolu ve Mısır’da isyanlar çıktı.

AMMA UZATTIN HOCAM HA DİYEN ARKADAŞLARA: Öncelikle Kanuni döneminde çıkan ayaklanmalar ile ilgili yukarıdaki videoda 07:34’de çok güzel bir kodlama var. Bak istersen. Yok Hocam kodlama falan lazım değil diyorsan buyur. Kanuni Dönemi İç İsyanları; Bozok İsyanı (Baba Zünun İsyanı), Kalenderoğlu İsyanı, Canberdi Gazali İsyanı ve Ahmet Paşa İsyanı’dır.

Kanuni Dönemi Anadolu’da Çıkan İsyanlar hangileridir?

Kanuni Sultan Süleyman dönemi Anadolu isyanları veya başka deyişle celali isyanları; Bozok İsyanı (Baba Zünun İsyanı) ve Kalenderoğlu İsyanı’dır.

  • Baba Zünnun İsyanı (1526)

Baba Zünnun İsyanının Sebebi: Vergi sorunlu bahane eden Türkmenler, Bozok’ta (Yozgat) Baba Zünnun adında birinin etrafında toplandı. İsyancıların Safevi propagandası etkisinde kaldığı da görülmüştür.

  • Kalenderoğlu İsyanı (1527)

Kalenderoğlu İsyanının Sebebi: Tımarlarının haksız yere ellerinden alındığı iddiası ile bir grup Kalenderoğlu diye birinin etrafında toplanarak ayaklandı.

Bu iki İsyan merkezden yollanan kuvvetler tarafından bastırıldı. Unutulmamalı ki; Yavuz’dan sonra Anadolu’da görülen ayaklanmalar Celali olarak anıldı.

Kanuni Dönemi Mısır’da Çıkan İsyanlar hangileridir?

Kanuni döneminde Mısır’da çıkan isyanlar; Canberdi Gazali İsyanı ve Ahmet Paşa İsyanı’dır. Bu iki isyan eyalet isyanları gurubuna de girer.

  • Canberdi Gazali İsyanı (1521)

Canberdi Gazali İsyanının Sebebi: Canberdi Gazali, Memluk komutanlarından birisiydi. Yavuz kendisine sığınan bu kişiyi Şam beylerbeyliğine getirmişti. Kanuni tahta çıktıktan sonra Canberdi Gazali Memlük Devleti’ni kurmak için ayaklandı. Ayaklanma Dulkadiroğlu Şehsuvarbey tarafından bastırıldı.

Uyarı: Bu ayaklanmadan sonra Osmanlı devleti ele geçirilen yeni bir yere o bölge insanını idareci olarak atamadı.

  • Ahmet Paşa İsyanı (1524)

Ahmet Paşa İsyanının Sebebi: Yavuz zamanında, Ahmet Paşa divanda 2. Vezirdi. Protokol uyarınca, Kanuni tahta çıkınca bir vezir (sadrazam) olmayı bekliyordu. Sadrazamlık beklerken Mısır Valiliğine atanan Ahmet Paşa, eski Memluk ileri gelenlerini de yanına alarak isyan etti. İsyan Sadrazam İbrahim Paşa tarafından bastırıldı.

Uyarı: Bu isyan daha çok şahsi nedenlerden kaynaklanmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Batı Seferleri & Politikası


] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir